Taro

Mustrid ja vastastikmõjud

 

Kirjastus Suur Puu

 

Sisukord

 

 

 

 

Illustratsioonid ja tabel  17

Sissejuhatus  19

Mis on taro vastastikmõjud? … 20

Millised kaardid sobivad selle raamatuga? … 21

Kellele see raamat on … 21

 

Üks. Vastastikmõju psüühega ...............................................................  23

Ülemeeleliste võimete omandamine … 23

Kõigi ülemeeleliste võimete kolm tööriista … 24

Meditatsioon  25

Enesetunnetus  27

Usaldus  28

Kuidas taro toetab vastastikmõju psüühega … 29

Meeldejätmine kui abivahend  29

Taro aitab sind ületada sotsiaalseid tõkkeid  30

Taro iidne vägi  30

Paremaks selgeltnägijaks saamise kolm etappi … 30

Esimene etapp. Lase end vabaks ja anna kaartidele võimalus  31

Teine etapp. Suhestu kaartidega  31

Kolmas etapp. Suhestu oma häälega  36

KIIRUS  37

SEGADUS  38

Harjutused … 40

Harjutus 1. Meditatsioon  40

Harjutus 2. Päevik  41

Harjutus 3. Kiirlugemine  41

Kaks. Vastastikmõju teiste distsipliinidega ...................................... 43

Esoteerilised distsipliinid … 43

Kabala  43

Astroloogia  45

Teised esoteerilised kunstid  45

Kultuuriga seotud distsipliinid … 46

Teised distsipliinid … 46

Harjutused … 47

Rajatöö harjutus 1  47

Rajatöö harjutus 2  48

Rajatöö harjutus 3  48

Harjutus ravimtaimedega  48

Ennete harjutus  49

Unenäo esilekutsumise harjutus  49

Kirjutamisharjutus  52

 

Kolm. Vastastikmõju mustritega ......................................................... 54

Natuke matemaatikat … 54

Kaardimastide mustrid … 55

Näidisennustus. Domineerivad mastid  57

LOE MUSTRIT, NAGU SEE OLEKS VEEL ÜKS KAART  58

KÜSI ENDALT, KUIDAS SEE MUSTER SOBITUB ENNUSTUSEGA  58

PUUDUMINE ON SAMA TÄHTIS KUI OLEMASOLU  59

MUSTRI KONTEKST  60

Ümberpööratud kaardid 60

Suur arkaan … 64

Numbrimustrid … 65

Ässad ─ märksõna “algus”  66

Kahed ─ märksõnad “duaalsus” ja “tasakaal”  66

Kolmed ─ märksõnad “tulemus” ja “voog”  66

Neljad ─ märksõna “omamine”  66

Viied ─ märksõna “muutus”  67

Kuued ─ märksõna “teekond”  67

Seitsmed ─ märksõna “tahtejõud”  67

Kaheksad ─ märksõna “progress”  67

Üheksad ─ märksõna “teostumine”  68

Kümned ─ märksõna “lõpuleviimine”  68

Inimeste olemasolu … 69

Näidisennustus. Õukonnakaardid … 70

Teised mustrid … 71

Kodutöö … 73

Päevik  73

Jaotumine  73

Mustrid  73

Kodutöö küsimused  73

Kodutöö oraaklikaartidega  74

Kodutöö vastused  74

Harjutus … 74

 

Neli. Vastastikmõju kaardiladumisviisi ja kaardi positsiooniga ...  77

Ladumisviiside tüübid … 77

Kogu elu peegeldav ladumisviis  78

Momentvõte  73

MINEVIK-OLEVIK-TULEVIK  79

KUIDAS ASUKOHT KAARTI MUUDAB  79

AJALISE JÄRJESTUSE MUUTMINE  82

MÕJUDE ENNUSTAMINE  82

Näidisennustus. Mõjude ennustamine  84

HARJUTUS. KAARTIDE SEOSTAMINE  86

KELDI RIST  86

Otsuste langetamine  91

JAH/EI KÜSIMUS  91

Lugemise järjekord  93

VITRUVIUSE MEES  95

Vitruviuse mehe” näidisennustus  98

Meetodi  täiendamine … 104

Kaartide lisamine  104

Lehvikuna laotud kolme mineviku-oleviku-tuleviku kaardi lisamine  104

Kaardi määramine signifikaatoriks  104

Valitud meetodi täiendamine  106

TÄIENDATUD KELDI RIST 108

Oma ladumisviisi loomine … 108

Kodutöö … 110

Kodutöö küsimused  110

Kodutöö vastused  110

Harjutused … 111

Harjutus 1. Minevik-olevik-tulevik  111

Harjutus 2. Loo oma ladumisviis  114

 

Viis. Vastastikmõjud kaartide vahel ja hulgas ............................. 113

Kahe kaardi vastastikmõju … 113

Kaardipaaride tõlgendamine. Õppejõud  114

Kaardipaaride tõlgendamine. Tantsija  115

Kõigi väljalaotud kaartide vastastikmõjud … 116

Kõik väljalaotud kaardid. Tantsija  118

Väljalaotud kaardid kui tervik. Kurbuse maja  119

Kaardid, mis selgitavad teisi kaarte … 124

Kaja, suunamuutus  126

Kodutöö. Liikumise uurimine kunstis … 131

Kodutöö küsimused  131

Kodutöö vastused  131

Harjutus: Kaartide vastastikmõju tõlgendamine … 132

Küsimused  132

Minu mõtted  132

Küsija vastus  134

Küsimused  134

Minu mõtted  135

Küsija vastus  136

 

Kuus. Vastastikmõju keelega ........................................................... 137

Taro grammatika … 137

Taro sõnad ja laused … 138

Grammatiline näidisennustus. Uus töö  140

Taro ennustuse alus … 142

Näidisennustus. Teise inimese laotud kaardid  144

Alus ja sihitis … 145

Lugude jutustamine … 146

Kodutöö. Lause ülesehitus … 148

Kodutöö küsimused  148

Kodutöö vastused  148

Kodutöö. Alus ja sihitis … 150

Kodutöö küsimused  150

Kodutöö vastused  150

Harjutused … 151

Harjutus. Lause ülesehitus  151

Harjutus. Alus ja sihitis  151

Harjutus. Üksiku inimese armuelu uuesti ülevaadatud ennustus   152

KÜSIMUSED  152

MINU MÕTTED  152

KÜSIJA VASTUS  154

 

Seitse. Vastastikmõju küsijaga ........................................................ 155

Küsijate tüübid … 155

Ühenduse loomine … 156

Iseendale lugemine … 157

Ennustamine sõpradele ja pereliikmetele … 158

Tavakliendid … 160

Kui palju raha küsida  161

Ennustamine võõrastele … 162

Esita küsimusi! … 163

Millal jätta küsimused esitamata  164

Näidisennustus. Otsustav küsimus  165

Rasked küsijad … 167

Küsijad, kes panevad proovile ja valetavad  167

Ennustatavad, kes tahavad seda, mida nad tahavad  169

Tõlgid ja tõlgendajad  169

Psüühilised tõkked  169

Kodutöö … 170

Kodutöö küsimused  170

Kodutöö vastused  171

Harjutused … 171

Harjutus. Lugemise eest raha küsimine  171

Harjutus. Iseendale ennustamine  171

 

Kaheksa. Vastastikmõjud eksperimenteerides ja mängides ...... 174

Taro eksperimendid … 174

Kaartide abil valiku tegemine  174

Kaartidele järgnemine  175

Konkreetsete kaartide kasutamine juhtnööride saamiseks  175

Indikaatorite kasutamine  177

Kadunud inimese leidmine  178

Taro afirmatsioonid  180

Taropulmad  180

Harjutus. Veel üks nimekiri  181

Harjutus. Mis veel?  182

Taromängud … 182

Tarotelefon  182

KUIDAS MÄNGIDA  182

MILLE POOLEST SEE ON HEA MÄNG?  182

Taro bluff  183

KUIDAS MÄNGIDA  183

MILLE POOLEST SEE ON HEA MÄNG?  183

Zeneri taro  184

KUIDAS MÄNGIDA  184

MILLE POOLEST SEE ON HEA MÄNG?  185

Märksõna taro  185

KUIDAS MÄNGIDA  185

MILLE POOLEST SEE ON HEA MÄNG?  186

 

Kokkuvõte  187

Lisa A. Kaartide tähendused  189

Lisa B. Mustrid  209

Lisa C. Lugemissoovitused  211

Bibliograafia  215

Kunsti autorid  217

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustratsioonid ja tabel

 

 

 

 

 

  1. Maagi kaart erinevates tarokaardipakkides  32

  2. Müntide kuninganna  33

  3. Kaks kuningannat  34 

  4. Sauade neli 36

  5. Kiirlugemine  39

  6. “Tarot Art Nouveau  40

  7. Kabalistlik sümboolika tarokaartidel  44

  8. Taimekaartidega ladumine  49

  9. Mõõdukus  51

10. Kolm kaarti käsikirja kohta  53

11. Mustri lugemise näide  57

12. Karikate kaks otseasendis ja ümberpööratult  61

13. Ümberpööratud kaardid pluss domineeriv mast  63

14. Ümberpööratud kaardid domineerivas mastis  64

15. Rüütlid ennustuses  71

16. Mustri harjutus  75

17. Momentvõte kolme kaardiga. Minevik-olevik-tulevik  79

18. Mineviku-oleviku-tuleviku ümbernimetamine  80

19. Mõjude ennustamine  83

20. Mõjude ennustamine  84

21. “Keldi rist”  87

22. Müntide kaks  88

23. “Keldi risti” esimesed kolm kaarti  89

24. Jah/ei ladumisviis  92

25. Jah/ei ennustusviis  94

26. “Vitruviuse mees”  96

27. “Vitruviuse mees” pentagrammina  97

28. “Vitruviuse mehe” paigutus  98

29. “Vitruviuse mehe” ennustus  99

30. “Keldi rist” lehvikuna asetatud kolme

           mineviku-oleviku-tuleviku kaardiga  106

31. Laiendatud mõjude ennustus  108

32. Laiendatud Keldi rist  109

33. Sandro Botticelli maali “Veenuse sünd” tõlgendamine  121

34. Georges-Pierre Seurat’ maali

           “Pühapäeva pärastlõuna Grande Jatte’i saarel” tõlgendamine  122

35. Liikumise kulg tantsija ennustuses  125

36. Kurbuse maja ennustus  126

37. Karikate kaheksa juurest karikate viie juurde  128

38. Rahulolematuse kolmnurk  129

39. Mõõkade kolme liikumine  131

40. Sauade kuus, Päike  134

41. Täielik ennustus  136

42. Liikumine viljatuse ennustuses  138

43. Üksiku inimese armuelu ennustus  141

44. Jah/ei. Kas minu uus töö on äge?  150

45. Päeva mõjude ennustamine kolme kaardiga 160

46. Kodutöö kahe kaardiga 163

47. Kolm hunnikut, küsija poolt lugeja poole  171

48. Terviseprobleemide üle otsustamine  182

49. Mida ma iseenda eest varjan?  191

50. Kadunud asja leidmine  195

51. Robin Woodi mõõkade äss  197

52. Kadunud inimese leidmine  199

 

Tabel. Kaartide jaotumine  46

 

 

 

 

 

 

Sissejuhatus

 

 

 

 

 

Ma kohtasin oma sõpra Susanit 1982. aastal. Sel ajal toimusid minu elus järsud muutused. Ma olin just oma esimesest abikaasast lahku läinud, kolinud ema juurde ja vahetanud töökohta. Ma olin kakskümmend üks aastat vana, ent näis, nagu oleks mul selja taga pikk elu.

Kui me esimest korda kohtusime, võttis Susan oma tarokaardid ja ennustas mulle. Mul oli küsimusi oma eksabikaasa kohta ja üks kaart ennustuses näis teda kujutavat. Susan võttis selle kaardi, asetas laua keskele, segas ülejäänud kaardid ja ladus uuesti välja ─ tema kohta. Seejärel ulatas ta kaardipaki mulle ja lausus: “Nüüd pane sina minule.” Ma polnud kunagi varem kaarte ladunud, kuid õnneks oli see Aleister Crowley’ kaardipakk “Thoth” ja peaaegu kõikidel kaartidel oli mõni võtmesõna. Kui enamikus kaardipakkides on ainult suure arkaani kaartidel nimed (Surm, Päike jne), siis selles pakis iseloomustatakse (näiteks) mõõkade kahte kui rahu, karikate viit kui rahulolematust ja sauade kuut kui võitu. See oli justkui väike spikker ja ma sukeldusin kaartide maailma. Nii algas minu elu tarokaartide tõlgendajana.

Ma olen pärit perekonnast, kus mängiti sageli kaarte. Me alustasime harilike lastemängudega ─ “Valetamine”, “Linnade põletamine”, “Eesel” ─ ja läksime kiiresti üle põnevamate mängude juurde, nagu “Ärtuandmine”, džinn, “Oh põrgut” ja topeltpasjanss. Kaartide käes hoidmine tundub mulle loomulik ja nende segamine lõõgastab mind. Niipea, kui ma tarokaarte puudutasin, teadsin, et need on minu jaoks.

Ma ei jäänud Thoth’i kaartide juurde, sest pigem imetlesin kui armastasin leedi Frieda Harrise loomingut ning mulle ei meeldinud nendes kaartides tajutav kaootiline liikumine. Hankisin endale Rider-Waite’i kaardipaki (tänapäeval sageli tuntud Waite-Smithi kaardipakina, mis on maailmas kõige populaarsem) ja Eden GraytaroõpikuTaro õppimine” (“Mastering the Tarot”, 1973) kasutatud eksemplari – see on raamat, mida ma endiselt soovitan.

Minu esimeseks ülesandeks oli “raamatust lahti saada”, nagu teatris öeldakse. Ma töötasin iga päev, et kaartide tähendusi meelde jätta, lapates kaardipakki nagu keeleõppekaarte, kuni mul oli iga kaardi kohta mõni sõna, nii otseasendis kui ka ümberpööratult. Edeni taroõpik on selleks ideaalne raamat, pakkudes lühidaid ja lakoonilisi, kuid siiski sügavaid tähendusi.

Tähendusi pähe õppides ma ka ennustasin kaartidega, algul raamatut lehitsedes ja iga kaardi tähendust otsides, seejärel uurides raamatut ainult siis, kui ummikusse sattusin. Ma panin kaarte endale ja oma õele, kes oli seitseteist ning asjast huvitatud, samuti sõpradele, keda see huvitas. Ka Susaniga jätkasime teineteisele kaartide panemist, ma õppisin nii iseseisvalt kui ka jätkuvalt temalt. Sestpeale, kui sain kakskümmend viis, olen olnud elukutseline kaardipanija. Esimest korda õpetasin tarot 1993. aasta paiku ja mõned minu endised õpilased on tänaseks ka ise professionaalid.

Mingil ajal 1990. aastate keskpaiku hakkas minu tolleaegne abikaasa Isaac Bonewits mulle peale käima, et ma kirjutaksin tarost raamatu. Ta oli kogenud kaardipanija ja isegi endale oma kaardipaki kujundanud. Ta imetles minu võimeid ja arvas, et mul on sellel alal midagi olulist öelda. Kui ma avaldasin oma esimese raamatu “Rituaali elemendid” (“The Elements of Ritual”, 2003), olime juba lahku läinud, kuid Isaac ei loobunud kunagi taroraamatu mõttest. Ta tõepoolest tahtis, et ma selle kirjutaksin, ja nüüd ma lõpuks teengi seda. Kahjuks suri Isaac 2010. aastal. Kirjutades tajun mingil moel tema heakskiitu.

See raamat ei paku “meetodit”. Ma ei ole mingit meetodit õppinud. Ma olen lugenud taro kohta mitmeid raamatuid ─ mul on üsna tagasihoidlik raamatukogu ─ ja olen kokku puutunud teiste tarokaardipanijatega, nii ametlikult koolitustel kui ka mitteametlikult, lihtsalt teadmisi ja kogemusi jagades. Teadmised, mida siin pakun, on peaaegu täielikult minult endalt: see, mida olen töö käigus õppinud; kontseptsioonid, mille olen ise välja töötanud; loetud raamatute isiklikud tõlgendused.

 

Mis on taro vastastikmõjud?

Ma olen kasutusele võtnud mõiste “taro vastastikmõju”, et rääkida erinevatest viisidest, kuidas me võime tarokaartidega suhestuda ja neid kasutada. Tarokaardid ei ole staatilised, neil on vastastikmõjud ümbritsevaga paljudel erinevatel tasanditel. Ma olen mõtelnud erinevatest viisidest, kuidas kaardid omavahel seotud on, ja sellest, kuidas erinevad kaardikombinatsioonid loovad ainulaadse terviku. Sa võid arvata, et 78 kaardiga pakk pakub 78 võimalikku tõlgendust, või 156, kui arvestada ka ümberpööratud kaarte. Aga kui sa võtad arvesse, et iga kahe kaardi kombinatsioon annab kordumatu ja ainulaadse tähenduse, läheneb see arv 25 000-le, ja kui võtad arvesse ka selle, et igaüks nendest 25 000 tähendusest muutub olenevalt kaartide positsioonist ja lauale võib olla laotud kümme või enam kaarti, siis oleme jõudnud juba veerand miljonini ja seegi on kõigest pinnavirvendus!

Kaardid suhestuvad omavahel, oma positsiooni, lugeja ja küsijaga (inimesega, kellele kaarte pannakse). Nad suhestuvad kontekstiga. Sina suhestud kaartide, küsija ja iseenda kui ennustajaga. Taro vastastikmõjudest arusaamine muudab oluliselt sinu ettekujutust tarost.

 

Millised kaardid sobivad selle raamatuga?

Kõik. Enamik taroraamatuid keskendub kindlale kaardipakile või kindlat tüüpi kaardipakile. Tavalisest taroraamatust on kasu kõikide Waite-Smith’i tüüpi kaartide puhul. Käesolev raamat seevastu kehtib kõikide tarokaartide ja kõikide ennustamisviiside puhul.

On olemas palju “oraaklikaarte”, toredaid kaardipakke, mis ei ole vastavuses taro süsteemiga. Neis on erinev arv kaarte ja erinevad mastid või puuduvad mastid üldse ning nende asemel on sümbolid, mis mitte mingil moel ei põhine keskaegsetel tarokaartidel. Oraaklikaardid võivad tugineda druiidide pärimustele, oghamile (hääle või puude kaardid), jumalannadele või kristallidele. Nende aluseks võib olla peaaegu lõputu hulk erinevaid kontseptsioone ja teemasid.

Selles raamatus kasutan ma näidisennustuste tegemiseks ja oma seisukohtade illustreerimiseks traditsioonilisi tarokaarte. Minu isiklikud tõlgendused põhinevad Waite-Smith’i tüüpi kaardipakil. Siiski saab neid interaktiivse taro põhimõtteid kasutada igat tüüpi ennustuste puhul. 1. peatüki põhimõtted isegi ei nõua kaarte.

Kui sa kasutad teistsugust kaardipakki, võid tahta lisad A ja B vahele jätta: need käsitlevad Waite-Smith’i kaartide tähendusi ja mustreid. Üldine ettekujutus kaartide tähendustest ja mustritest on siiski sinu jaoks olulised! Näiteks 3. peatükk, mis käsitleb vastastikmõju mustritega, sisaldab materjali, mida sa ei saa kasutada, sest see räägib mastidest ja teistest traditsioonilistest taro sümbolitest, ometi võid kasutada neid sümboleid näidetena ja rakendada nende aluseks olevaid põhimõtteid oma kaardipaki juures.

 

Kellele see raamat on?

Ma loodan, et ajal, kui seda raamatut loed, oled juba kaartidega tuttav. Sa tead, mis on taro, mis on suur ja väike arkaan ning mis on mastid. Tõenäoliselt on sul olemas juba vähemalt üks kaardipakk ja sa oled hakanud seda kasutama.

Kõik on hästi ka siis, kui oled algaja. Tegelikult on see suurepärane. Sel juhul vajad sa ilmselt mõnda põhjalikku raamatut, mis annab iga üksiku kaardi tõlgenduse. Õpetajana ma nõuan, et kõik minu õpilased näeksid kaartide tähenduste meelde jätmisega vaeva. See ei pruugi olla lõbus, kuid seda ei asenda miski. Jah, taroennustus on ja peabki olema intuitiivne, aga kui sa alustades toetud mingile süsteemile, muutub sinu intuitsioon paremaks – me räägime sellest 1. peatükis. Nii et kuigi ma loodan, et loed minu raamatut vaimustunud tähelepanuga, ei taha ega oota ma, et see oleks sinu ainus allikas. Sa võid kasutada selle raamatu lisa A, kust leiad kõigi kaartide kokkuvõtlikud tähendused, kuid üsna kindlasti sellest ei piisa. Hangi üks või mitu “kaart-kaardilt” raamatut ja uuri neid. Lugemissoovitused annan raamatu lõpus.

Ma arvan siiski, et sa oled kõike seda juba teinud. Sa tunned kaarte üsna hästi, kuid leiad, et võiksid veel kaugemale jõuda. Võib-olla tuleb sul kaardipanek hästi välja ja sa tahad lihtsalt tungida sügavamale ning neist rohkemat välja lugeda. Või näib sulle, et midagi on puudu – vabaduse tunne, tunne, et kaardid võivad olla midagi enamat osade summast.

Minu raamat on mõeldud selleks, et muuta hea suurepäraseks, arusaamine kogemuseks. See on abivahend, mida saad kasutada, et lõpetada kaartide ladumine ja hakata kaartidega suhestuma ehk tõlgendama neid mitte nagu pikka rida teetähiseid, vaid kui lugu või luuletust või laulusalmi. Minu lootus ja kavatsus on, et see raamat aitab sul muutuda intuitiivsemaks, selgemini nägevaks ja osavamaks kaardipanijaks. Tee kodutöid ja harjutusi, et kogemusi omandada. Pea päevikut. Selle raamatu läbi lugenud, oled hoopis teistsugune kaardiladuja kui praegu.

Hakkame pihta!

 

 

 

 

 

ÜKS

 

Vastastikmõju psüühega

 

 

 

 

 

Esimene vastastikmõju, millest räägime, on vastastikmõju oma sisemise minaga. Me võime seda nimetada intuitsiooniks, meeleks, kõrgemaks minaks või mitme teise nimega. See on vastastikmõju, mida sa kasutad esimese ja viimasena. Mõne inimese jaoks on häälestumine sellele osale endast võitlus ja kui see on nii ka sinuga, siis leiad, et kõik muu selles raamatus on lihtsamalt saavutatav kui see, sest ei käsitle seda võitlust vahetult. Aga alati, kui töötad teiste taro vastastikmõjudega, töötad sa ka iseendaga; sa laod iseennast lauale. Seega on mõttekas tegeleda kõigepealt selle osaga endast kui kaardipanijast.

 

Ülemeeleliste võimete omandamine

Praegu on viisakam rääkida “intuitiivsemaks muutumisest”. Sõna “ülemeeleline” on paljude inimeste jaoks ärritav. See tundub võõrastava, hirmutava või absurdsena. Mina kasutan seda sõna just sellepärast, et see on häiriv – just see tunne, see ebamugavus ongi enamiku inimeste probleemiks selle võime vallandamisel.

Lääne kultuur suhtub ülemeelelistesse võimetesse nagu sotsiaalsesse faux pas’sse. Osaliselt on nii seetõttu, et me oleme ratsionaalne kultuur, mis peab esmatähtsaks heita kõrvale kõik, mis näib irratsionaalsena. Inimesed kogevad igasuguseid “üleloomulikke” asju ja usuvad neisse, kuid on võetud hoiak, et viisakas seltskonnas sellest ei räägita. Mina aga väidan, et see ebamugavustunne ulatub palju sügavamale.

Meie kultuuris on sünnis hoida osa endast peidus. Nii nagu me ei kõnni avalikus kohas alasti ringi, ei näita me ka oma psüühilist alastust avalikkusele. Me hoiame maski ees. Me oleme kaitstud, valvatud ja eraldatud. See kultuurinorm on erinevatel inimestel, erinevates piirkondades, erinevatel rahvustel erinev, kuid üldjuhul pole keegi meist tõeliselt avatud, välja arvatud kõige lähedasematele. On ilmne, et kõik ülemeelelised võimed, olgu telepaatia (teiste mõtete teadmine) või empaatia (teiste tunnete teadmine), rikuksid ühiskondlikku kokkulepet, et me ei paljasta oma saladusi avalikkusele. Seega on meil kirjutamata kokkulepe: ära näita mulle enda oma ja mina ei näita sulle enda oma.

Lastele ei pea enamikku sotsiaalseid reegleid õpetama. Muidugi tõmbame me väikese sõrme väikesest ninast välja ja ütleme järeltulijale, et ta ei tohi seda inimeste ees teha, kuid enamasti õpivad lapsed ühiskondlikku struktuuri tundma vaatluse, mitte juhendamise teel, ning üks asi, mida lapsed võivad kergesti näha, on see, et täiskasvanud ei räägi üksteise saladustest ega isegi tea neid. Väikese Sally võib panna nurka, kui ta avaldab midagi isiklikku tädi Margareti kohta, ja kui ta ütleb, et sai seda teada, vaadates tädi Margareti pea sisse, saab ta valetamise eest veel teist korda karistada. Kuna me kasvame üles arusaamises, et ülemeelelisust peetakse valetamiseks ja ebaviisakaks, surume alla kõik oma ülemeelelised võimed.

See ulatub veelgi sügavamale. Pea meeles: ära näita mulle enda oma ja mina ei näita sulle enda oma. Kui me kasvame, kujunevad meil välja omaenda saladused ja igatsused, me kogeme valu, meeltesegadust ja kaotusi, mida ei taha jagada. Meil on ühepoolseid armumisi, süngeid unistusi, seksuaalseid fetišeid, vägivaldseid mõtteid ja isiklikke traumasid. Kui me murrame koodi ─ nõustume, et sisimaid saladusi võib teada ja et see ei ole ei valetamine ega ebaviisakus ─, mis takistab siis teisi koodi murdmast ja meie saladusi teadmast? Ühiskondlik kokkulepe toimib ainult siis, kui kõik sellest kinni peavad.

Kõigil neil põhjustel on meil ülemeelelisuse ideest keeldumiseks kindel stiimul. Kui me oleme ülemeeleliste võimetega, kasutame selle kirjeldamiseks tavaliselt teisi sõnu: eelaimus, tunne, intuitsioon.

Näed, sellepärast ma kasutangi kõige brutaalsemat sõna: ülemeeleline. See hakkab uuristama mõra ühiskondlikku struktuuri, mis hoiab tagasi sinu võimeid.

 

Kõigi ülemeeleliste võimete kolm tööriista

On suur hulk erinevaid ülemeelelisi võimeid. Mõned lõigud eespool defineerisin telepaatiat kui teiste mõtete teadmist ja empaatiat kui teiste tunnete teadmist. Kolmas ülemeeleline võime, mida tarokaartide ladujad kasutavad, on selgeltnägemine, tuleviku või mineviku teadmine. On veel palju muid oskusi, mida me siin ei käsitle. Kõik need põhinevad kolmel tööriistal: meditatsioonil, enesetunnetusel ja usaldusel.

 

Meditatsioon

Meditatsioon on esimene ja väga vajalik samm kõigi ülemeeleliste oskuste arendamisel. Sellega algab protsess, mis annab sulle kontrolli meele üle ja teadmise meeles olevast. Meditatsiooni kaudu saad teada, kuidas käituvad sinu mõtted, millised nad on lärmakatena ja mida teha nende vaigistamiseks. Sa õpid tundma oma sisemise hääle kõla, mis on tähtis, kuna paljude inimeste jaoks kõlab “ülemeeleline hääl” teisiti kui igapäevaste mõtete tavaline hääl.

Paljud inimesed leiavad, et mediteerida on raske, ja arvavad, et nad ei saa sellega hakkama. Oluline on tunnistada, et see “ei saa hakkama” on peaaegu täielikult eksiarvamus! Kui osa meditatsiooni eesmärgist on aru saada, kuidas sinu meel käitub, siis ongi eesmärk just vaadelda, kuidas meel valesti käitub. Kui sinu meel kipub meditatsiooni ajal ekslema, siis selle asemel, et mõelda “See on täielik jama,” jälgi lihtsalt oma meele ekslemist ja too ta õrnalt tagasi.

Ma võrdlen seda laadi meditatsiooni sellega, mida teen kirjutamise ajal. Minu tähelepanu kaldub sageli kõrvale ─ lärmi tõttu, abikaasa või kassi tõttu, pasjansi ladumise tõttu ─, kuid lõpuks pöördun ikka tagasi kirjutamise juurde. Juhtub, et tähelepanu hajub, aga ma keskendun uuesti ja jätkan kirjutamist. Edukuse mõõdupuuks ei ole see, kas mu tähelepanu hajus, vaid kas ma kirjutasin?.

Selles just ongi asi. Oletame, et tähelepanu juhib kõrvale minu armas kass. Oletame, et ma mõtlen siis järgmiselt: “Pagana pihta! Ma poleks pidanud laskma end häirida! Milline jobu ma olen, et mängin Callie’ga, selle asemel et kirjutada! See on jube!” Kas need mõtted on kasulikud? Sugugi mitte. Mis need mõtted veel ei ole? Need ei ole kirjutamine. Kui ma ärritun sellepärast, et lasen end häirida, on see jälle lihtsalt tähelepanu kõrvale kaldumine.

Meditatsioon laseb mul kogeda oma sisemist häält, lärmi endas, oma hajevilolekut ja etteheiteid endale ning neist õrnalt üle saada. See ei tähenda, et nad lähevad ära. Minu mõtted ikka ekslevad, kui ma mediteerin, samuti nagu ma ikka märkan oma armast kassi. Aga kui ma õpin paremini keskenduma, võin märgata tähelepanu kõrvalekaldeid, ilma et need minu üle võimust võtaksid.

Sinu meeles on muudki peale ekslevate mõtete puntra ja mediteerimine laseb sel esile kerkida, sealhulgas ka ülemeelelistel ja intuitiivsetel võimetel.

On mitmeid suurepäraseid raamatuid, mis aitavad sul mediteerimisega alustada. Üks minu lemmikutest on “Meditatsioon. Täielik ülevaade” (“Meditation: The Complete Guide”, 2011) Patricia Monaghan’ilt ja Eleanor Viereck’ilt. See raamat on hea selle poolest, et selles tutvustatakse suurt hulka erinevaid tehnikaid.

Mediteerimine ei tähenda reeglina “istumist ristatud jalgadega ja meele vaigistamist mantrat retsiteerides”, kuigi enamik inimesi seda just arvab. On vaikusemeditatsioonid ja loitsude lausumise meditatsioonid, armastava headuse meditatsioon, zazen, kõnnimeditatsioon, trummimeditatsioon ja palju muud. Vali endale sobiv tehnika, ole enda vastu kena, kui vaeva näed, ja väärtusta oma teekonda ilma eelhoiakuteta tulemuste suhtes.

Mina jõudsin meditatsioonini esimest korda 1970. aastatel sõprade kaudu, kes elasid aašramites ja olid huvitatud transtsendentaalsest meditatsioonist. Aastaid hiljem andis minu taroõpetaja Susan mulle kirjapandud meditatsioonijuhendi. Juhised olid lihtsad: alusta mingi asja ettekujutamisest, visualiseerides kõike selle kohta, ja tee seda viisteist minutit. Kui sa kujustad näiteks puud, võid näha vaimusilmas ükskõik millist puud ja kujustada seda erinevatel aastaaegadel. Sa võid detailselt ette kujutada puu lehti ja koort ja seda, et ronid puu otsa või pead puu all piknikut. Sa võid kujutleda, kuidas puu lõhnab, ja tunda tuult puu okstes. Sinu meel võib vabalt rännata ja liikuda puu poole. Vabasta end kõigist mõtetest, mis ei ole puuga seotud.

Edasi on juhendis öeldud, et alles siis, kui tunned end nii visualiseerides kindlalt, peaksid keskenduma ainult ühele kujutluspildile puust ja püüdma hoida seda kogu meditatsiooni vältel.

Mina alustasin viieteistminutiliste seanssidega vähemalt kolm korda nädalas, pikendades neid mõne aja pärast kahekümne minutini. Hakkasin keskenduma ka muudes olukordades. Kui näiteks sõitsin autoga, harjutasin mõtlemist ainult autoga sõitmisest. Ma meenutasin varasemaid autosõite, mõtlesin oma autost ja nii edasi, loobudes kõigist mõtetest, mis polnud autoga seotud. Isegi kui olin jõudnud omaette kodus mediteerides “ainult ühe puu kujustamiseni”, jätkasin ikkagi ka vabamat visualiseerimist, juhtides autot, jalutades ja tehes majapidamistöid.

See oli väga tõhus meeletreening, mis parandas minu mediteerimis- ja visualiseerimisoskusi ja võimaldas mul paremini hetkes viibida.

Pärast aastatepikkust harjutamist olen muutunud vähem distsiplineerituks. Praegu ma püüan mediteerida kord nädalas, kuigi sageli teen seda harvemini ja vahel ka sagedamini. Sellele lisaks praktiseerin tavapärast sügava hingamise meditatsiooni ja visualisatsiooni mõni hetk enne seda, kui hakkan ülemeelelisi oskusi rakendama (näiteks enne kaardipanekut).

Ma mediteerin istuvas asendis, ühendades lühikese palve hingamise ja mala (meditatsiooni)helmestega. Ma hingan sügavalt sisse ja seejärel välja, lausun palve, lähen järgmise helme juurde ja kordan seda. Mulle meeldib, et helmed vabastavad mind loendamisest või taimeri kasutamisest ning ma saan neid meelele keskendumise ajal puudutada. Lisaks mediteerin ma korrapäraselt kuuma vanni võttes. Kuum vesi lõõgastab ja muudab meeleseisundit ning ma kasutan seda, et meelt tühjendades kujustada puhastumist ning ekslevatest mõtetest ja muredest vabanemist.

Alustasin teismelisena ja olen mediteerinud peaaegu nelikümmend aastat. On hämmastav, et tänu meditatsioonile suudan paremini keskenduda, lõdvestuda ja meele sügavustesse jõuda, kuigi sageli taban ikka veel oma meele ekslemast.

 

Enesetunnetus

Osa enesetunnetusest tuleb meditatsioonist. Sa õpid tundma oma sisemise hääle kõla, oma hirme ja kõhklusi, mis kerkivad pinnale, kui saavutad suurema kontrolli oma meele üle. Enesetunnetus on midagi sellest enamat.

Tuleta meelde kirjutamata põhimõtet: ära näita mulle enda oma ja mina ei näita sulle enda oma. Üks osa sellest, mis sinu ülemeelelisi andeid tõkestab (kuni selle määrani, et need on blokeeritud), on sinu valmisolek sellest kokkuleppest kinni hoida. Osaliselt teed sa seda sellepärast, et sinus on uksi, mille avamist sa ei soovi.

Kui sinus on osi, mida ei saa vabaks lasta ─ osi, mida sa ei pruugi teadagi ─, tähendab see, et sinu psüühes on kohti, kuhu sa lihtsalt ei saa minna. Sinu alateadvus ei lase sind edasi.

Mul oli õpilane, keda juhendatud meditatsiooni ajal alati rünnati. Kui läksime sisemisele rännakule, siis instruktsioonidest hoolimata muutus see vägivaldseks. Ma võisin öelda “Te kohtate heasüdamlikku võõrast, kes annab teile kingituse,” ja paluda, et õpilased kirjeldaksid pärast rännakut võõrast ja kingitust, aga see õpilane ütles: “Võõras kägistas mind ja toppis kingituse mulle kurku.” Minu õpilane ei teadvustanud, kui ebatavalised ─ ja häirivad ─ need juhtumid olid, ja tal ei olnud ka teadlikke mälestusi vägivaldsest minevikust. Miski oli aga ilmselgelt valesti. Me ei saanud meditatsiooniga edasi minna, kuni ta polnud end vajalike psühholoogiliste võtetega vabastanud nendest vägivaldsetest ja häirivatest kujutluspiltidest.

Mida paremini sa tunned oma sisemisi tõkkeid ja seda, kuidas need sind mõjutavad, seda rohkem tood varjatut valguse kätte, kus seda saab jälgida ja uurida, ning seda nõrgemaks muutub sinu sisemine seotus kokkuleppega “Ära näita mulle enda oma”.

Tööks endaga on palju viise, alustades eneseabiõpetajate teoste uurimisest ja lõpetades töötubades osalemise, aktiivse kujustamise, sisemise lapsega tegelemise, sõltuvustest vabanemise, traditsioonilise teraapia ja muuga. Ära arva, et võid kõiki pimedaid nurki üksi uurida. Teraapia suurendas minu ülemeelelisust, sama võib toimuda ka sinuga. Kui sa oled samasugune, nagu minu õpilane, ning sinu sisemised tõkked on vägivaldsed ja hirmutavad, siis läheb sul kindlasti kellegi abiga palju paremini ja sa tunned end edaspidi turvalisemalt.

Sinu ülemeelelised oskused on täpselt sama vabad nagu sa ise. Mida vabamaks sa muutud psühholoogilises mõttes, seda tugevamad on sinu ülemeelelised võimed.

 

Usaldus

Kujutle oma ülemeelelisi oskusi inimesena, kes elab sügaval sinu sisemuses. Nagu me rääkisime, saadeti see inimene kunagi peitu. Võib-olla sai ta hurjutada, teda peeti valetajaks või segaseks. Võib-olla ütlesid sa iga kord, kui temast kuulsid (näiteks eelaimdusena): “See on naeruväärne.” Ta on suurema osa sinu elust olnud sinu sees peidus, lipsates minema iga kord, kui teda on peetud naeruväärseks.

Sa meelitad ta õrnalt välja. Nagu iga hirmunud lapse puhul, alustad seda usalduse loomisega. Kuidas?

Ära hurjuta, ära kritiseeri, ära kahtle temas. Kui sa seda teed, peletad selle tüdruku või poisi ─ sinu sisemine laps on tavaliselt samast soost nagu sina – tagasi sisse.

Toimub midagi seesugust: sa paned kaarte ja kavatsed midagi öelda. Näiteks näed õigluse kaarti ja tahad öelda: “See on seotud juriidiliste küsimustega.” See näib üsna selge, ent selle asemel vuristad ette loetelu kaardi võimalikest tähendustest, kaasa arvatud “juriidilised küsimused”. Sa said hakkama sellega, et ei usaldanud Ülemeelelist Last, ta tõmbus tagasi ja tal ei ole sulle enam midagi öelda.

Kui sa selle asemel ütled täpselt seda, mida mõtled, võib Ülemeeleline Laps, keda sa usaldad, anda sulle rohkem informatsiooni. Järgmine mõte, mis sulle pähe tuleb, võib olla “tsiviilkohus”. Sa võid jällegi hoiduda seda välja ütlemast ning Ülemeeleline Laps tunneb, et teda ei usaldata, ja tõmbub tagasi, või sa riskid ja ütled seda ja saad tasuks üha rohkem ülemeelelist ja täpset informatsiooni.

Mina olen sellist tsüklit kogenud palju-palju kordi: usaldanud sisemist häält ja saanud tasuks rohkem informatsiooni; mitte usaldanud sisemist häält ja tundnud, kuidas teadmiste allikas kokku kuivab. Ma tean paljusid teisi kaardipanijaid, kes on sama kogenud. Usalduse jõud kehtib laias laastus peaaegu kõigi ülemeeleliste oskuste puhul, selgeltnägemisest automaatse kirjutamise ja kirgaste unenägudeni. Usalda sisemist häält.

Küsija, kellele kaarte paned, võib valetada. Inimesed teevad seda kogu aeg. Neil võib olla saladusi, mida on ebamugav jagada, nad võivad sind proovile panna ja meelega informatsiooni varjata või lihtsalt mitte mõelda stsenaariumile, mis sinu sõnu kinnitab. Ma toon näite. Kui sina oleksid ülemeelelisena mulle öelnud, et mul oli tädi Amelia, oleksin vastanud kindlalt, et sul ei ole õigus. Mul oli tädi Milly, keda kutsuti Mimiks, kuid selle lõigu kirjutamiseks pidin tema õiget nime otsima. Ma arvasin, et tema täisnimi oli Millicent või Mildred, ega teadnud, et see oli Amelia; tema eluajal ei tundnud ma teda Milly, vaid lihtsalt Mimina. Kui sinu Ülemeeleline Laps siiski oleks sulle öelnud, et mul oli tädi Amelia, siis oleks temal õigus olnud ja minul, küsijal, mitte.

Sinu asi ülemeelelisena ei ole küsijat usaldada. Sinu asi on usaldada iseennast, usaldada Ülemeelelist Last, usaldada sisemist häält. Mida rohkem sa usaldust toidad, seda rohkem ta areneb.