Tagasiside raamatule “Kõik on hästi”

Kõik on hästi” on lihtsalt suurepärane raamat! Dr. Mona Lisa Schulz on seganud enda tervisealased teadmised tervendamistarkustega, mis pärinevad Louise Haylt, inimteadvust avardava kogukonna käilakujult. See raamat on austusavaldus

geniaalsete intuitiivsete võimetega Louise’ile, kelle tööd on positiivse mõtlemise

mudelina olnud teenäitajaks esmalt aidsihaigete ning hiljem paljude-paljude

teiste inimeste tervendamisel.”

Caroline Myss, New York Timesi menuraamatu “Archetypes: Who Are You

(Arhetüübid – kes te olete? – Tlk) autor.

 

“Tänapäeva maailmas, kus on liiga palju informatsiooni ja liiga vähe tarkust,

on väga vähe neid, kes suudaksid tungida mingi teema tuumani – kõige vähem veel tervise valdkonnas. Kuid raamatu “Kõik on hästi” autorid on seda suutnud,

kombineerides arstiteadust intuitsiooniga. Endise meditsiiniõena tuginen enda tervise hindamisel uusimate teaduslikult tõestatud meditsiinialaste uuringute tulemustele. Kuid ma arvestan ka enda isikliku eluloo, kogemuste ja vaistuga ning kasutan neid meelerahu ja tervise hoidmiseks ning igapäevaelu tasakaalustamiseks. Selle raamatu puhul on kasutatud samasugust lähenemisviisi, ning kui ma seda lugema hakkasin, tundsin end kohe paremini. Kui te loete aasta jooksul ainult ühe tervisealase raamatu, siis võiks see olla just see raamat!”

Naomi Judd, raamatu “Naomi’s Breakthrough Guide

(Naomi juhtnöörid läbimurdeks – Tlk) autor.

 

Kõik on hästi” on kohustuslik lugemine tulevasteks aegadeks, mil meil tuleb

ise enda vaimseteks tervendajateks hakata. Parim tervisekindlustus on teadmine,

kuidas enda tervist hoida, ning Louise L. Hay ja dr Mona Lisa Schulz õpetavad

seda suurepäraselt.”

Doreen Virtue, raamatu “The Healing Miracles of Archangel Raphael

(Peaingel Rafaeli tervendamisimed – Tlk) autor.

 

“Me teame, et mõtlemine mõjutab keha füsioloogiat. Me teame, et haiguste juured on emotsioonides ning vaid väga vähestel haigustel on puhtalt bioloogilised põhjused. Me teame, millist kasu toob afirmatsioonide kasutamine – näiteks selliste, mida Louise Hay aastakümneid on õpetanud. Ent mitte kunagi varem ei ole teaduslikud andmed, psühholoogia ja vaimsus sedavõrd loomulikult ja vabalt üksteisega segunenud, seostajaks Louise Hay ja dr. Mona Lisa Schulzi geniaalsed vaatenurgad. Kas te põete mõnd haigust, töötate patsientidega või lihtsalt soovite teada, kuidas elada võimalikult tervena – lugege seda imelist raamatut ning laske sel ennast inspireerida… Vastused, mida sealt saate, võivad olla parim ravim, mida te kunagi võtnud olete.”

MD Lissa Rankin, raamatu “Mind Over Medicine

(Meditsiini ületav mõistus – Tlk) autor ja blogija (LissaRankin.com).

 

 

 

 

Sisukord

 

 

 

Tervitussõnad Louise’ilt                                                                          7

 

1. peatükk. Tervendamismeetodite lõimimine                                      9

2. peatükk. Sinu “Kõik on hästi” enesehindamisküsimustik               15

3. peatükk. Meditsiini kasutamise väljavaated                                    24

4. peatükk. Me kõik pärineme perekonnast. Esimene emotsionaalne

                   keskus: luud, liigesed, veri, immuunsüsteem ja nahk        28

5. peatükk. Paariks on tarvis kaht. Teine emotsionaalne keskus:

                   kusepõis, suguelundid, alaselg ja puusad                           45

6. peatükk. Uus suhtumine. Kolmas emotsionaalne keskus:

                   seedeelundkond, kehakaal, neerupealised,

                   kõhunääre ja sõltuvushäired                                              60

7. peatükk. Need õrnad tunded. Neljas emotsionaalne keskus:

                   süda, kopsud ja rinnad                                                      81

8. peatükk. On, millest rääkida. Viies emotsionaalne keskus:

                   suuõõs, kael ja kilpnääre                                                   98

9. peatükk. Nüüd ma näen. Kuues emotsionaalne keskus:

                   aju, silmad ja kõrvad                                                       113

10. peatükk. Muutused. Seitsmes emotsionaalne keskus: kroonilised,

                   degeneratiivsed ja eluohtlikud haigused                           128

11. peatükk. “Kõik on hästi” tabelid                                                   139

 

Lõppsõna Louise’ilt                                                                             175

Viited                                                                                                   177

Kasutatud kirjandus                                                                            193

Tänusõnad                                                                                          203

Autoritest                                                                                             207

 

 

Tervitussõnad

 

 

 Louise’ilt

 

 

 

 

 

 

Kallis lugeja, selle raamatu esitlemine täidab mu südame elevuse ja ärevusega, olenemata sellest, kas oled mu varasemate töödega tuttav või mitte.

“Kõik on hästi” vaatleb minu õpetusi uuest ja huvitavast vaatenurgast. Minu kaasautor Mona Lisa Schulz, keda ma austan ja armastan, lubas mulle juba ammu, et paneb kokku teadusliku tõendusmaterjali, toetamaks seda, mida olen aastaid õpetanud. Kuigi mina isiklikult nende meetodite töökindluse tõestamist ei vaja, sest toetun asjade hindamisel oma “seesmisele helinale”, nagu ma seda nimetan, tean ma ka seda, et paljud inimesed usuvad uute ideede väärtusse ainult siis, kui nende toime on teaduslikult tõestatud. Käesolev raamat sulle need tõendid ka esitab. Tänu sellele täiendavale infole võin kindel olla, et veel üks hulk inimesi saab teadlikuks oma võimetest ennast tervendada.

Olgu see raamat sulle teejuhiks. Järgnevatel lehekülgedel näitab Mona Lisa sulle selgelt ja samm-sammult, kuidas liikuda haiguselt tervisele, tuues välja tervise ja emotsionaalse heaolu vahelised seosed ning tervenemisjuhised. Käesolev raamat liidab meditsiini, holistilise tervisekäsitluse, tervisliku toitumise ja emotsionaalse tervise üheks kenaks pakendiks, mida võib avada igaüks igal ajal ja igas kohas.

 

 

 

1. peatükk

 

 

 

 

 

 

 

Tervendamismeetodite

 

lõimimine

 

 

 

 

Meele ja keha tervendamine enesesisenduste, meditsiini ja intuitsiooni abil on valdkond, milles on viimase 30 aasta kestel üha enam uut avastatud. Kuigi maailmas on teenäitajateks olnud palju säravaid ja andekaid inimesi, ei vaidleks ilmselt keegi vastu sellele, et valdkonna pioneeriks on olnud Louise Hay. On fakt, et tema tervisekäsitlus jõudis massidesse 1980. aastatel, kui me kõik ostsime tema väikese sinise raamatu “Tervenda oma keha. Füüsiliste haiguste vaimsed põhjused ning metafüüsiline viis nende ületamiseks” (Heal Your Body: The Mental Causes for Physical Illness and the Metaphysical Way to Overcome Them) ning avastasime mõttemustreid, mis viivad terviseprobleemideni, mida esineb meil kõigil.

Kes teab, millise pöörde see sinisekaaneline raamat minu ellu tõi, kuid tõepoolest, see on muutnud minu elus kõike. See aitas kujundada minu arstipraksist ning selles sisalduv teooria juhatas mind rajale, mis on viinud nii minu kui minu patsientide tervise paranemisele. Võid arvata, et olin elevil – enamgi kui elevil, kui kirjastus Hay House tegi mulle ettepaneku kirjutada koos Louise’iga raamat, mis koondaks ühtekokku intuitsiooni, enesesisenduste ja meditsiini, nii traditsioonilise lääne meditsiini kui alternatiivteraapiate tervendava jõu. Sellest sünniks põhjapanev tervendamissüsteem! Töötada selle materjali... ja Louise’iga! Kuidas ma oleksin saanud ära öelda?

Kandsin raamatut “Tervenda oma keha” endaga kaasas terve oma meditsiinikoolis õppimise aja, nagu ka hiljem, kui veetsin pikki aastaid aju-uuringutega tegeldes, taotlemaks doktorikraadi. Lugesin seda siis, kui ma oma arsti- ja teadustöö tõusude ja languste pärast nutsin. Ning ka siis, kui ma ei nutnud ja lõpetasin põskkoopapõletiku, nohust tilkuva nina ja neelupõletikuga. Vaatasin raamatust järele, mis mõttemuster sellega seostub: haige ninaneel (postnasaalne limavoolus) on tuntud ka kui allasurutud nutt. Kui ma muutusin närviliseks, sest olin sunnitud oma õpingute eest tasumiseks võtma ühe õppelaenu teise järel, tabas mind ishias ehk nimmevalu. Pöördusin jälle väikese sinise raamatu poole – ishias seostus rahamurede ja hirmuga tuleviku ees.

Kord korra järel kinnitas raamat oma tõepärasust, kuid ma ei suutnud aru saada, kust võttis Louise oma enesesisenduste süsteemi. Mis ajendas teda umbes 35 aasta eest alustama kliinilise jälgimisuuringuga, et leida seoseid inimese mõtete ja terviseseisundi vahel? Kuidas võis keegi, kellel pole teaduslikku tausta ega meditsiinialast väljaõpet, teha patsientide põhjal järeldusi, näha püsivaid seoseid kindlate mõtete ja nendega seonduvate terviseprobleemide vahel ning kirjutada seejärel raamatu, mis meie tervisemuresid nii täpselt kirjeldab? Tema soovitused töötasid, kuid ma ei teadnud, kuidas. See ajas mind segadusse.

Et vajadus või hädavajadus on leiutamise ema, otsustasin kaevuda tema enesesisenduste süsteemi taga peituva teaduseni, alustades aju ja keha haiguste emotsionaalsete aspektide kaardistamisega. Leitud seosed on aidanud mul luua ravisüsteemi, millest olen 25 aasta jooksul juhindunud oma intuitiivsetel konsultatsioonidel ning tööelus arsti ja teadlasena. Kuid alles siis, kui ma asusin koos Louise’iga käesolevat raamatut kirjutama, mõistsin, kui võimsa tulemuse võib anda minu poolt kasutatavate ravimeetodite ja Louise’i enesesisendustehnika kombineerimine.

 

Intuitsiooni tähtsus

1991. aastal, kui olin lõpetanud kaks aastat kestnud õpingud meditsiinikoolis ning õppinud kolm aastat doktorantuuris, tuli mul uuesti avada haiglauks, et oma õpingud lõpule viia. Varustatud valge kitli, stetoskoobi ja raamatuvirnaga, astusin majja, mis kandis tol ajal nime Bostoni Linnahaigla.

Esimesel päeval tuli minu residentuuri juhendaja minu juurde, andis mulle teada minu esimese patsiendi nime ja vanuse ning ütles lihtsalt: “Vaata ta läbi.” Kogu lugu. Ehmatasin ennast kangeks. Kuidas ma pidin aru saama, mis tal viga on, kui mul ei olnud muud teavet peale tema nime ja vanuse?

Liftis, teel alla esmaabiruumi, nihelesin närviliselt. Ma ei teadnud tööst patsiendiga muud kui detaile, rääkimata sellest, kuidas täpselt käsitseda stetoskoopi, mis mul kaela ümber kõlkus. Seisin liftis, märkmepaberid pihus. Äkitselt, ühe hetke jooksul, nägin vaimusilmas patsienti, kelle seisundit ma hindama pidin. Ta oli mõõdukalt ülekaaluline, laimirohelistes stretšpükstes naine, kes hoidis kätega kõhust kinni (ülaosast, paremalt poolt) ning oigas: “Doktor, doktor! Minu sapipõis valutab!”

“Vau!” käis mul peast läbi. “Juhul, kui sellel patsiendil, keda ma läbi vaatama lähen, on probleem sapipõiega, siis kuidas ma seda diagnoosima peaksin?” Kui lift sujuvalt korruste vahel liikus, lappasin oma taskutes peituvate käsiraamatute lehekülgi ning uurisin kähku järele, mida sapipõieprobleemiga patsiendiga ette võtta. Visandasin märkmikusse klassikalise sapipõiehädade diagnoosimisskeemi: maksa ultraheliuuring, vereproov maksaensüümide kontrollimiseks, patsiendi silmavalgete vaatlus.

Uksed avanesid. Jooksin esmaabiruumi, tõmbasin sirmi eest, ning seal lamas minu üllatuseks laimirohelisi pükse kandev proua, kes oigas: “Doktor, doktor! Minu sapipõis!”

See pidi olema kokkusattumus, eks ole?

Teisel päeval haugatas juhendaja mulle taas patsiendi nime ja vanuse ning käskis vastuvõturuumi minna. Taas kord kerkis kujutlusse patsient, seekord põiepõletikuga. Tegin uuesti läbi samalaadse kiirõppuse teemal, kuidas ravida põiepõletikuga patsienti. Ja ennäe – oligi tegemist põiepõletikuga. Kolmandal päeval kordus kõik uuesti, ning jälle kattusid minu kujutluspildid tegelikkusega. Kolme päeva järel taipasin, et minu ajus on midagi unikaalset: minu vaimusilm näeb ette asju, mida minu koolitatud arstipilk viimaks kinnitab.

Ma nägin, kui kasulik on intuitsioon patsientide diagnoosimisel, ent peagi mõistsin, et intuitsiooni roll on veelgi suurem, kui algul arvasin.

 

Keha intuitsioon

Inimkeha on imepärane masinavärk, ning nagu masinadki, nõuab ta regulaarset hooldust, et töötada nii efektiivselt kui võimalik. On palju erinevaid põhjusi, miks meie keha võib rikki minna ja haigeks jääda: pärilikkus, keskkonnamõjud, toiduvalik ja nii edasi. Kuid nagu Louise oma töö käigus avastas ning raamatusse “Heal Your Body” kirja pani: iga haiguse kujunemist mõjutavad emotsionaalsed tegurid. Aastakümneid pärast seda, kui Louise oma järeldusi esitles, oli teadusringkondadel ette näidata uuringute tulemused, mis neid kinnitasid.

Teadusuuringud on näidanud, et hirm, viha, kurbus, armastus ja rõõm mõjutavad keha igaüks eriomasel viisil. Me teame, et viha paneb lihaseid ja veresooni kokku tõmbuma, tekitades kõrget vererõhku ja vereringehäireid. Kardioloogilise meditsiini kogemused kinnitavad meile, et rõõmul ja armastusel on vastupidine toime. Kui vaatad Louise’i väikesesse sinisesse raamatusse, siis võid sealt lugeda, et südameatakk ja teised südameprobleemid “pigistavad südamest rõõmu välja”, “muudavad südame raskeks” ning kõnelevad “rõõmu vähesusest”. Millised on enesesisenduslikud laused, mida ta nende probleemide ületamiseks välja pakub? “Ma toon rõõmu oma südame keskmesse tagasi”, ning “Ma lasen rõõmuga minevikust lahti. Ma elan rahus”.

Spetsiifilised mõttemustrid mõjutavad meie kehasid ennustataval viisil; vastusena igale emotsioonile tekivad kehas kindlad biokeemilised ained. Kui valdavaks meeleseisundiks on pikemat aega olnud hirm, tekitab stressihormoonide, eeskätt kortisooli pidev nõristumine biokeemilise doominoefekti, mis viib südamehaiguste, kaalutõusu ja depressioonini. Sarnaselt hirmule järgivad ka teised mõtted ja emotsioonid tüüpilisi mustreid, mis kehasse projitseerudes võtavad haiguse kuju. Olen oma töö käigus avastanud, et läbi keha rändavad emotsioonid mõjutavad elundeid erinevalt, sõltuvalt sellest, mis sinu elus parasjagu toimub. See on hetk, mil mängu tuleb intuitsioon.

Kui me ei ole enda või oma lähedase emotsionaalsest seisundist teadlikud, jõuab see teave meieni sageli intuitsiooni kaudu. Meil on viis maist tajumeelt, mis meis tundeid äratavad: nägemine, kuulmine, kompimine, haistmine ja maitsmine. Ning meil on ka viis paralleelset “intuitiivset meelt”: selgeltnägemine, selgeltkuulmine, kujutluslik kompimine, haistmine ja maitsmine, mille abil me saame lisainfot. Näiteks võib su vaimusilma ette kerkida ärev kujutluspilt sellest, et sinu sõber on hädas. Või kuuled sisekõrvas telefonihelinat, mida saadab halb eelaimdus, ning viis minutit hiljem saabubki telefonikõne, mis teatab sinu lähedase surmast. Võid tunda halba maitset suus või haista, et asi lõhnab kahtlaselt, kui keegi pakub sulle halba äritehingut. Võid tunda kehas ebameeldivaid aistinguid või kripeldust südames, mis kuulutavad ette probleeme inimsuhetes.

Lisaks üldtuntud vaistule, mis aitab meid olukordades, kus meil on vähe teavet – nii, nagu intuitsioon on mind aidanud arstitöös –, on ka meie kehadel kaasasündinud intuitsioon. Meie keha ütleb meile, kui midagi on tasakaalust väljas, isegi kui see meie teadvuses ei kajastu.

Kui me soovime täielikku tervenemist, tuleb meil tähele panna sõnumeid, mida keha meile vaistu abil saadab. Kuid me vajame ka loogikat ja fakte, et mõista, mis meie elustiilis tervist mõjutab. Nii nagu jalgrattal sõitmiseks on vaja mõlemad kummid täis pumbata, on emotsioonide ja intuitsiooni tasakaalustamiseks tarvis loogikat ja fakte. Nii äärmuslik loogika ilma intuitsioonita kui täiesti loogikavaba intuitsioon viivad karidele. Tervise taastamiseks vajame mõlemaid tööriistu. Käesolevas raamatus arutleme selle üle, kuidas seda teha, keskendudes järgmisele neljale suunale.

 

1.  Teadlikuks saamine enda ja teiste emotsioonidest, koos hirmu, viha ja kurbusega saabuvate hoiatussõnumite märkamine.

2.  Tundmusi saatvate ja peas keerlevate mõtete väljaselgitamine.

3.  Stressisümptomite tuvastamine ja nende asukoha määratlemine kehas.

4.  Sümptomite taga olevate mõttemustrite ja neis sisalduva info lahtimõtestamine, mõistmine, et iga haiguse tekkes on oma osa ka toiduvalikul, keskkonnal, pärilikkusel ja vigastustel.

 

Intuitsiooni armatuurlaud

Kuidas saada ühendust oma keha intuitsiooniga, et lugeda ja tõlgendada sõnumeid, mida ta meile saadab?

Kujutle enda keha auto armatuurlauana, millel on rida hoiatavaid signaallambikesi, mis süttivad niipea, kui sinu elus on midagi, mis nõuab tähelepanu. Kes ei oleks auto armatuurlaual näinud ärritavat sümbolit, mis annab teada, et bensiin on otsakorral? Alati juhtub see kõige ebasobivamal ajal, ning see signaaltuluke ärritab sind senikaua, kuni kütust on nii vähe, et auto liigub peaaegu vaid väljuva heitgaasi mõjul. Sama lugu on siis, kui sinu elujõud kahaneb või kulub täiskiirusel – mõni su kehaosadest saadab sulle vihje, nuriseb vaikselt või lausa karjub stressipinge käes.

Sinu kehal on seitse signaallambikest, millest igaüks on seotud elundite rühmaga. Iga rühma elundite tervis on seotud kindlat tüüpi mõttemustrite ja käitumisviisidega. Näiteks turva- ja kindlustundega seostuvad sellised elundid ja kehaosad, nagu luud, veri, immuunsüsteem ja nahk. Kui sa ei tunne ennast turvaliselt ja kindlalt, haigestub suure tõenäosusega mõni nimetatud elunditest või kehaosadest. Me nimetame selliseid elundite rühmi emotsionaalseteks keskusteks, sest nende tervis on seotud kindlate emotsioonidega.

Iga peatükk selles raamatus käsitleb ühe emotsionaalse keskuse elundite tervist. Näiteks 4. peatükk vaatleb esimese emotsionaalse keskuse elundeid – luid, verd, immuunsüsteemi elundeid ja nahka – ning aitab sul aru saada, mida ühe või teise elundi haigestumine tähendab ning kuidas nende elunditega seostuv põhiemotsioon sinu elu tasakaalu mõjutab. Seega kui turva- ja kindlustunne on tasakaalust väljas, haigestub tõenäoliselt mõni esimese emotsionaalse keskuse elunditest.

Nii nagu meil tuleb tervise huvides tasakaalustatult toituda, tuleb meil tervise huvides hoida õnne ja armastuse allikaid. Töötades selle kallal, et me panustaksime energiat erinevatesse eluvaldkondadesse – perekonda, rahaasjadesse, töösse, suhetesse, suhtlemisse, haridusse ja vaimsusse, loome füüsilist ja emotsionaalset tervist.

 

Juhised käesoleva raamatu kasutamiseks

Kui alustasime koos Louise’iga arutlusi selle üle, kuidas võimalikult kasulikku raamatut kirjutada, otsustasime raamatu üles ehitada selliselt, et sa saaksid hõlpsasti üles leida haigestunud kehaosa puudutava peatüki ning alustada oma tööd sellest – täpselt nii nagu raamatus “Sa saad oma elu tervendada” (You Can Heal Your Life). Siiski tuleks sul meeles pidada, et inimene ei kujuta endast üksikute kokkuseotud elundite kimpu – ühe elundi või kehapiirkonna haigestumine mõjutab ka teisi elundeid. Ning emotsioonid, mis puudutavad turvalisust ja kindlustunnet teie pereelus (esimene emotsionaalne keskus), seostuvad ka enesehinnangut puudutavate emotsioonidega (kolmas emotsionaalne keskus). Täielikuks tervenemiseks tuleb vaadelda oma elu tervikuna, pöörates erilist tähelepanu organile või haigusele, mis sind kõige enam häirib. Libise julgelt üle tekstiridade, kuni jõuad lõiguni, mis käsitleb sulle olulisi probleeme, kuid pea meeles, et võid leida kasulikku infot ka teiste elu tasakaalust välja löönud tegurite kohta, kui loed raamatu tervenisti läbi. Täielik pilt sinu tugevatest ja nõrkadest külgedest aitab sul koostada pikaajalist plaani, kuidas kõiki emotsionaalseid keskusi tervetena hoida.

Kui asud raamatut läbi töötama, aitan sul iga emotsionaalse keskuse ja nendega seotud elundite vallas leida kontakti keha intuitsiooniga ning mõista sõnumeid, mida keha sulle saadab. Kuid pea meeles, et ainult sina saad otsustada, mida keha sulle tegelikult öelda tahab. Käesolev raamat on üldine teejuht, mis on koostatud kõige sagedasemate juhtumite ja teaduse poolt toetatud seisukohtade põhjal.

Seejärel, kui oled endale selgeks teinud, mida su keha sulle öelda tahab, juhatan sind koos Louise’iga läbi tervendamismeetodite, mis on suunatud meie haigestumiste arvukatele põhjustele. Me ei jaga selles raamatus spetsiifilisi meditsiinilisi nõuandeid, kuna hea meditsiiniline nõuanne on alati individuaalne, küll aga varustame sind juhtumikäsitlustega, mis annavad sulle ettekujutuse, millist laadi meditsiinilisi sekkumisi sa kaaluda võiksid. Mis veel tähtsam, me pakume sulle afirmatsioone, mida võid päeva kestel mitmeid kordi korrata, ning käitumissoovitusi, mida saad koheselt oma igapäevaellu lülitada. Need vahendid aitavad sul enda mõtlemist ja harjumusi muuta ning tervist säilitada.

Juhtumikäsitluste puhul tuleks silmas pidada üht. Neis esitatakse äärmuslikke näiteid inimestest, kel on probleeme ühe kindla emotsioonikeskusega. Kuid tuleb mõista, et suuremal osal inimestest pole üht ja ainsat probleemi, vaid neid võib olla mitmeid, olgu nendeks siis viljatus, artriit, väsimus või mõni muu tervisemurede kombinatsioon. Meie keskendume oma juhtumikäsitlustes ainult domineerivale probleemile, mis seostub kindla emotsioonikeskusega. Et katta kõiki võimalikke häireid ja probleeme, mis igaühe elus ette tulevad, läheks tarvis entsüklopeedia mahus teost, mis käiks suuremale osale inimestest üle jõu, vastupidiselt meie eesmärgile. Nii et ära üllatu, kui tunned end ära mitmetes meie poolt esitatud kirjeldustes.

Kui sa seda raamatut loed, võib su intuitsioon valjul häälel karjuda või teha vaid mõne vaikse niutsatuse. Tähtis on esile tulevat kuulata ning sellega tööd teha.

Olen oma karjääri kestel omandanud paar väga tähtsat põhimõtet. Esimene neist on see, et igaüks meist, hoolimata oma eripäradest, iseloomuveidrustest või minevikus esinenud emotsionaalsetest või füüsilistest katsumustest, võib oma tervist parandada. Teine on olla avatud igale tervenemisvõimalusele, mis võib meile õnne ja tervist tuua. On selleks siis vitamiinid või toidulisandid, ravimtaimed või ravimid, kirurgilised operatsioonid või mediteerimine, enesesisendus või psühhoteraapia – kõigest võib olla abi, kui sind juhendab nende kasutamisel asjatundlik spetsialist, keda sa usaldad. “Kõik on hästi” aitab sul leida sinu jaoks õige meetodite kombinatsiooni.

 

 

 

2. peatükk

 

 

 

 

 

 

 

Sinu “Kõik on hästi”

 

enesehindamisküsimustik

 

 

 

 

Louise ja mina oleme töötanud tuhandete inimestega, ning üks meie töö tähtsamaid osi on algne asjasse süüvimine – nimetagem seda lihtsalt teie tundmaõppimise protsessiks. See protsess lubab meil hinnata teie tervislikku seisundit ja emotsioone ning annab meile vihjeid selle kohta, kuidas teid kõige paremini aidata.

Käesolev peatükk sisaldab küsimustikku, mis aitab sul teha sedasama iseendaga. Kui oled sellega lõpetanud, peaks sul olema parem ettekujutus sellest, kust oma tervenemise teed alustada.

Küsimustik on seitsmeosaline; iga osa sisaldab küsimusi nii füüsiliste tervisehädade kui sinu elustiili kohta. Vasta igale küsimusele “jah” või “ei”. Küsimustiku lõpus on tulemuste arvestamise juhis, mis aitab sul sinu praegust füüsilise ja emotsionaalse tervise seisundit hinnata. Seejärel võta abiks lähedane sõber, kes võtab küsimustele vastates sinu rolli, ning võrrelge saadud tulemusi. Nii näed olukorda ka kõrvaltvaataja pilgu läbi, sest me ise ei suuda enda igapäevaelu selgelt hinnata.

 

 

 

 

 

3. peatükk

 

 

 

 

 

 

 

MEDITSIINI KASUTAMISE

 

VÄLJAVAATED

 

 

 

 

Meie raamatuni jõudnud lugejate seas on ilmselt ka neid, kes on tundnud kiusatust kaasaegse meditsiini poolt pakutavatest ravivõimalustest loobuda. Põhjuseks võib olla tõdemus, et senised ravivõtted pole kasu toonud, või üldine usaldamatus kaasaegse meditsiinisüsteemi vastu. Kuid minu isiklik kogemus nii minu enda kui minu patsientide tervise osas on näidanud, et meditsiinil on tervisevõrrandis peatähtis osa.

Kogu maailma tervishoidu on viimastel aastatel raputanud midagi maavärinasarnast. Sajandite või pigem aastatuhandete jooksul pöördusid inimesed oma tervisemuredega kogenud ravitsejate poole, kes kasutasid selliseid meetodeid, nagu unenägude tõlgendamine või vaistlik tunnetus. Kuna nende käsutuses polnud sellist tehnoloogiat, nagu meil praegu on, lootsid nad haiguste põhjuste leidmisel ja ravimisel müstilistele võimetele ja oskustele. Antiikaegses Kreekas, kus polnud võimalust patsienti magnetresonants- või kompuutertomograafuuringuks radioloogi juurde saata, viisid arstid end unetaolisse või transilaadsesse seisundisse, kogudes teavet patsiendi seisundi kohta intuitiivselt. Ravimisel vaadeldi inimest tervikuna ning püüti tasakaalu seada kõik tervise aspektid.

Viimastel aastakümnetel on teadus inimest tervikuna vaatlevat ja tasakaalule keskendunud tervisekäsitlust muutnud. Diagnostilised uuringud, ravimid, spetsialistid ning aina täiustuv meditsiinitehnika on maailma tervemaks muutnud. Oodatava eluea keskmised näitajad on tõusnud. Sünnitusel või sünnituse järel surnud emade arv on langenud. Meil on ravimeid, mis tõrjuvad hirmsaid haigusi. Mõtle kohutavale epideemiale, mis 14. sajandil Euroopat laastas. Muhkkatk ehk must surm tappis 30–60 protsenti kogu elanikkonnast. Kas suudad seda ette kujutada? Muhkkatku esineb seniajani, kuid selle levik on antibiootikumidega miinimumi viidud. Kaasaegne meditsiin on tõepoolest nii mõndagi hämmastavat korda saatnud.

Arsti ja ravitsejana ei saa ma rõhutamata jätta, kui tähtis osa on tervenemises meditsiinil. Kui oled haige, peaksid pöörduma oma arsti poole. Neil spetsialistidel on teadmised ja oskused, kuidas meditsiinitehnoloogiat sinu heaks kasutada. Nad oskavad määrata just selliseid ravivõtteid ja ravimeid, mis kohalduvad sinu sümptomite ja kaebustega.

Kuid on tähtis meeles pidada, et ka meditsiini võimetel on oma piirid. Sellepärast me käesoleva raamatu kirjutasimegi.

Koos ravikäsitluse nihkumisega on paljud inimesed loobunud igasugusest suhtlusest müstilise ja meelteülesega. Tehnoloogia arenguga kaasnenud imelised ravivõimalused näivad kaasaegsete ja selgete lahendustena. Kuid ära unusta, et ka tehnoloogia võib eksida. Vereanalüüsid ja rasedustestid annavad sageli valenäite. Ravimitel on kõrvaltoimed. Asjad võivad viltu minna.

Mida ma öelda tahan? Seda, et kujutlus piirideta tehnoloogiast on rumalus. Ning ainult intuitsioonile loota on samavõrd rumal. Et tõesti terveks saada, tuleb kasutada erinevate ravivõtete kombinatsioone ja erinevate ekspertide abi. Suurepärast näidet sellest, kuidas terveneda meditsiini, intuitsiooni ja enesesisenduse koostoimel, pakub minu enda elu.

Aastal 1972, kui olin kaheteistkümnene, olid meie peres kitsad ajad ning me rääkisime sageli rahast. Kolme kuu jooksul vajus mu selg sedavõrd kõveraks, et mul diagnoositi raskekujuline, operatsiooni vajav skolioos. Lülisamba muutunud struktuuri tõttu lisandusid laienenud südamest ja vähenenud kopsumahust tulenevad tervisehädad. Operatsioon oli dramaatiline ja elupäästev – kõigi oma varraste ja kruvidega.

Mäletan, kuidas ma operatsiooni eel Bostonis Longwoodi avenüül haigla poole jalutasin ning haiglakorpuse kõrgeid hooneid vaadates mõtlesin: “Ühel päeval tulen siia tagasi, kui olen arstiks õppinud, ning hakkan teadusega tegelema.” See operatsioon muutis mu tulevikku. Arstid päästsid meditsiini võimalusi kasutades minu elu ning minust sai arst ja teadlane, et võiksin samuti inimeste elusid päästa.

Kuid elu ei lähe täpselt nii, nagu meie seda loodame ja ootame. Arstiõppe ettevalmistuskursuste tudengina haigestusin narkolepsiasse, mis tekitas mu teadvusesse – minu intellekti – musti auke. Ma ei suutnud loengute ajal ärkvel püsida. Näis, et minu unistus arstiks ja teadlaseks saamisest voolab allavett. See unistus lihtsalt ei saanud täituda, kui ma ei saanud oma silmi lahti ning seetõttu ka hindeid tasemel hoida.

Pöördusin taas meditsiini poole ning sain taas kord arstidelt abi – nad leidsid ravimi, mis aitas mul ärkvel püsida. Kuid peagi pidin selle kasutamisest loobuma, sest ravimil oli eluohtlik kõrvalmõju. Kahjuks ei olnud minu jaoks nii usaldusväärsel meditsiinil mulle midagi asemele pakkuda.

See haiguskogemus viis mind teistelt ravimeetoditelt abi otsima. Proovisin üht võimalust teise järel: alternatiivset, komplementaarset, integratiivset meditsiini – nimeta vaid, mis pähe tuleb. Kolme aasta kestel sai katsetatud Hiina ravimtaimede ja nõelraviga, isegi makrobiootilise dieediga. Kõik need meetodid pakkusid mõningast leevendust, kuid mitte ükski neist ei suutnud mind täielikult aidata.

Üks imelisi asju, mis minuga nende otsingute kestel juhtus, oli kohtumine intuitsiooni abil töötava tervendajaga, kes juhtis mu tähelepanu minu intuitiivsetele võimetele. Ühel meeleheitehetkel külastasin ka šamaani, kes ütles mulle, et saan oma tervisehädast üle siis, kui õpin enda intuitsiooni kasutama.

Sellest punktist kaugemale need nõuandjad mind juhatada ei suutnud. Minu tervise juures oli üks element, millele keegi tähelepanu ei pööranud – minu emotsioonid! Hakkasin enda puhul kindlaid käitumismustreid märkama. Avastasin, et kui olin millegi peale pikemat aega vihane või kui minu ümber oli vihaseid, ärritunud inimesi, vallandas see ööpäeva või hiljemalt kahe möödudes narkolepsiahoo. Võtsin täpselt aega, nii et võid mind uskuda – see jäi alati 24–48 tunni piiresse. Jõudsin tõdemuseni, et kui olin närviline või kui mind ümbritsesid pinges, murelikud inimesed, muutusin peagi uniseks. Tuled kustu! Samasugust mõju avaldasid kurvad või rõhutud meeleolus inimesed.

Kord, kui olin raamatupoodi läinud, leidsin sealt Louise’i sinisekaanelise raamatu. Olin küll märganud, et haigestumistega seonduvad kindlad mõttemustrid, kuid ei osanud seda teadmist tervenemise huvides muud moodi kasutada kui mõningaid inimesi ja olukordi vältides, mis pikemas plaanis ei olnud just praktiline lahendus. Kuid Louise’i raamat pakkus mulle negatiivsete mõttemustrite neutraliseerimiseks ja tervise parandamiseks vajalikku tööriista – enesesisendust!

See vääris järeleproovimist. Konventsionaalsed, alternatiivsed ja täiendavad ravimeetodid aitasid mind mõnevõrra, kuid mitte täiesti, ning minu enda või kellegi teise emotsioonide vältimine hakkas kurnavaks muutuma. Otsisin välja oma märkmiku ning tähendasin üles need afirmatsioonid, mis näisid minu tervisemuredega seonduvat.

“Ma valin viisi näha elu igavese ja rõõmuküllasena. Ma armastan end sellisena, nagu ma olen. Ma armastan end sellisena, nagu ma olen. Mina, Mona Lisa, usaldan jumalikku tarkust ja tema suunavat kätt, mis mind alati kaitseb. Ma olen kaitstud. Mina, Mona Lisa, usaldan jumalikku tarkust ja tema suunavat kätt, mis mind alati kaitseb. Ma olen kaitstud.”

Need on klassikalised louisehayismid. Ma kordasin neid üha uuesti ja uuesti ning minu unesööstud hakkasid tasapisi, kuid kindlalt vähenema. Ma astusin ülikooli ja lõpetasin selle meditsiini- ja filosoofiadoktori teaduskraadidega. Nende enesesisenduslike lausete abita ei oleks ma selleni kunagi jõudnud.

Minu tervis on aastate jooksul olnud kord kehvem, kord parem. (Kellel see nii olnud poleks?) Iga kord, kui tervis on alt vedanud, olen pöördunud konventsionaalse ja integratiivse meditsiini poole. Olen välja otsinud Louise Hay raamatu ning kasutanud intuitsiooni, et jõuda tasakaalu kadumise põhjusteni. See kombinatsioon on alati töötanud.

Selline on minu viis enda tervist hoida: meditsiin, intuitsioon ja enesesisendus. Samal moel aitan ka teisi.

Hiljuti hakkasid minu ammused seljaprobleemid end uuesti tunda andma. Vajusin viltu nagu Pisa torn: viimaks suutsin seista vaid 70-kraadise nurga all ning käisin, nina maas. Kirurgid, kellega ma Arizona osariigis Phoenixis kohtusin, ütlesid, et tegemist on nn sirge selja sündroomiga – ligemale 40 aasta eest tehtud ekstensiivse skolioosioperatsiooni komplikatsiooniga. Ma ei suutnud pikemaid vahemaid kõndida ega käsi üles tõsta. Vaist vihjas mulle, et peaksin oma elu tugistruktuurid ümber hindama, ning ma tegin seda. Vaatasin sõprade ja nõustajate abiga üle oma eesmärgid. Tegin koostööd ka hiina nõelraviarsti ja qigong’i-meistriga, kuid palju kaugemale ei jõudnud.

Soovisin, et jaksaksin taas kõndida. Kirurgi hinnangul oli operatsioon ainus võimalus, millega ratastooli jäämist vältida. Nii läksingi 2012. aasta 13. veebruaril operatsioonile ja… oleksin ootamatult tekkinud tugeva venoosse verejooksu tõttu peaaegu surnud. Meditsiin päästis taas minu elu. Kirurg peatas verejooksu, toibutas mu elule ning fikseeris lülisamba, muutes mind kolm tolli pikemaks. Sain oma eluga edasi minna.

Mulle meeldiks teile öelda, et meditsiin – puhas, korralik ja ratsionaalne – oli minu pääsemise ainsaks põhjuseks. Olin intensiivravipalatis kauem kui kaks nädalat, lisaks veel neli nädalat tavapalatis – ütleme nii, et paranemine oli keeruline. Kuid praegu tunnen end paremini kui eales varem. Mis mind siis tagasi tõi? Haiglas olles mõistagi kasutasin meditsiini abi. Kasutasin ka intuitsiooni, et leida viise, kuidas oma keha tugevdada ja elu tasakaalu seada. Toetusin enda mõtete muutmisel afirmatsioonidele. Ja usu mind – minu mõtted vajasid muutmist! See ongi viis, kuidas ravida inimest tervikuna, kuidas luua püsivalt tugevat tervist. Meditsiin üksi seda teha ei suuda, nagu pole ka abi ainult intuitsioonist või ainult enesesisendusest. Tervise toob tasakaalustatud lähenemine.