Sisukord

 

 

 

                                                   Eessõna   5

                     

Esimene osa. Energiamudel

                        1.            Ilus kui roos   13

                        2.            Terve ühiskond?   17

                        3.            Mõista oma keha   25

                        4.            Kõik on energia   33

                        5.            Väljastpoolt sissepoole   45

                        6.            Keha kui baromeeter   55

 

Teine osa. Tervendamise põhimõtted

                        7.            Oluliste muutuste läbiviimine   65

                        8.            Toit tervise heaks   75

                        9.            Looduslik on parim   83

                     10.            Uni – kehale ja hingele   93

                     11.            Tasakaal kõiges   101

                     12.            Meditatsiooni maagia   111

                     13.            Usk ja loomine   121

                     14.            Piirangutest loobumine   129

                          15.            Nagu mõtled, nii ongi   145

                     16.            Võime muutusi esile tuua    155

                     17.            Energia voolab   165

                     18.            Hirmu mõistmine ja ületamine   173

 

Kolmas osa. Vaimsed põhimõtted

                     19.            Vaimne perspektiiv   187

                     20.            Eneseusaldamine   197

                     21.            Sisemine rahu   207

                     22.            Armastav andestamine   215

                     23.            Hinge olemus   225

                     24.            Energia ja positiivne elu   237

                     25.            Tunne iseennast   245

                                        Kirjandus   255

                                        Lisa   257

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eessõna

 

 

 

Kui sa ei tunne teed, kõnni aeglaselt.

 

 

Ended ja sõnumid tulevad tavaliselt ootamatult, ilma fanfaarihüüete ja suurte ootusteta. Nii juhtus ka siis, kui valmistasin ette üht ühepäevast seminari. Uurisin tähtsamaid teemasid, mida veel käsitleda, ja minu üllatuseks oli olulisi teadmisi terve raamatu jagu. Sellest saigi tõuke käesolev raamat. Olen raamatu kujunemise käigus kogenud nii ülevaid hetki kui tundnud end ka kurnatuna.

Olen tundnud huvi tervise ja heaolu vastu üle kolmekümne aasta. Lugemine, dieedipidamine ja korrapärane võimlemine viisid mu mõttele, et igaüks meist võib säilitada hea tervise, kuni jõuab kätte aeg füüsiline keha maha jätta. Elumuutused 1990. aastate algul andsid võimaluse uurida tervendamist põhjalikumalt. Mind suunati loobuma oma elukutsest ja süvenema valdkonda, mis oli teadvuse tasandil mulle täiesti võõras, ometi teistmoodi tuttav ja loomulik.

Tervendajana näen igasuguste hädadega inimesi. Aja jooksul sai mulle selgeks, et tervenemine on vaid osaline. Tõeline ja kestev heaolu näis kättesaamatu, sest kui üks häda kadus, tuli teine. Seetõttu hakkasin mõtisklema ja küsimusi esitama, sest tahtsin aru saada, mida ikka ja jälle nägin. Teisel tasandil aga teadsin, et on võimalik säilitada elujõud ja tervis ajani, mil me lahkume – ja selles olen kindlalt veendunud.

Pidev kahtlemine ja otsingud aitasid mul mõista, et tervis ja hea enesetunne olenevad enamast kui tervislikust toitumisest, regulaarsest võimlemisest ja positiivsest ellusuhtumisest. On palju tegureid, mis mõjuvad soodsalt elujõule ja elukvaliteedile. Iga asjaolu moodustab tervendamisprotsessi kui terviku olulise külje. Käesolevas raamatus käsitletavad ja vaadeldavad tegurid on heaolu saavutamisel ja säilitamisel äärmiselt olulised. Mõned neist võivad olla sulle tuttavad, mõned mitte. Kuna raamat käsitleb seda teemat ülevaatlikult, ei ole võimalik kõiki heaolu olulisi tegureid põhjalikult analüüsida. Neid on piisavalt uurinud teised autorid.

Mina kavatsen teadvustada inimestele mitmekülgset lähenemist, mis aitab saavutada tervenemist sügavamal tasandil. Seepärast olen kokku võtnud aastatega kogutud huvitava materjali ja klientidega tehtud töö tulemused. Suur osa materjalist on kogutud minu enda sisemistel rännakutel, kui uurisin tõe, tegelikkuse ja elu mõtte olemust. Nagu sa märkad, on mind juba mitu aastat juhendanud õpetajad teistest mõõtmetest. Tervendamisvõimaluste tutvustamisel selles raamatus juhib mind nende tarkus.

Korrapäraselt mediteerides ja püüdes keskendunult rohkem aru saada, leidsin uurimisvõimalusi pakkuva vaimse tee. Samas oli see ka vähima vastupanu tee, kuna kõik teised võimalikud teed anda oma elule mõte olid täis takistusi. Vaimse teadvustamise ja arengu rada ei olnud samuti raskusteta. Ometi oli juba algusest peale selge, et tegu on õppimisega. Tasu selle eest ilmnes kiiresti suurema heaolu ja rahu näol.

Kasu oli aastaid kestnud tööst hariduse alal, mille eelis oli spiraalse õppekava rakendamine. See meetod hõlmab põhiteadmiste andmist, tänu millele suudab õpilane omandada praktilised oskused. Kui õpilane on selleks valmiks, laiendatakse põhikontseptsiooni, nii et see hõlmab ka lisateadmisi. Õpilane omandab ka selle. Oskuste omandamisel õppimisvõime suureneb, eelnevate oskustega liidetakse uued teadmised. Minu vaimne õppimine kulgeb samamoodi.

Mõne inimese puhul on vaimse tarkuse allikaks raamatud ja õpetajad. Mina olen suure osa teadmisi saanud oma ravikabinetis, mediteerides, kirgastes unenägudes ning suheldes vaimsete olenditega teistest mõõtmetest. Harjumine selle õppeviisiga nõudis aega ja praktikat. Algul otsisin kinnitust või tõestust kõigele, mida mulle edasi anti, aegamööda usaldus kasvas tänu otsimata saadud kinnitustele ja sündmuste kokkulangevusele.

Raamatu esimeses osas tutvustan põhjalikult energiamudelit, mida näitasid õpetajad teistest mõõtmetest. Alguses oli see mulle täiesti tundmatu. Aja jooksul leidis iga tükike oma koha ja ma suutsin näha mudelit terviklikuna. Õpetajad kasutasid osavalt spiraalset õpetamismeetodit, kahandades nii minu võimalikku umbusku.

Klientidega energeetiliselt töötades sulgen tavaliselt silmad, lõdvestun ja tunnetan energia liikumist. Silmade sulgemine aitab välja lülitada häirivad asjaolud, et saaksin täielikult keskenduda kliendis toimuvale ja energia liikumisele. Sel ajal on meele sisedialoog täielikult peatunud. Selle seisundi olen saavutanud korrapäraselt mediteerides. See võimaldab tunnetada energia liikumist ja muutusi energia sageduses. On hetki, mil meelde ilmuvad kujutluspildid. Need kujutluspildid on sageli seotud energia ja selle vooluga. Vähehaaval hakkasin nägema kujutluspilte, mis järgnesid üksteisele ja kujutasid energiavõrgustikku, nagu kirjeldan 4. peatükis. Alguses oli selle tähendus mulle ebaselge. Kui aga kujutluspildid jätkusid, sain teadmisi juurde. Neid anti mulle regulaarse kanaldamise ja kujutluspiltide detailsemaks muutumise teel.

Tuli ette ootamatuid juhtumeid, kus kujutluspildid näitasid, et see energeetiline struktuur on absoluutselt kõiges. Ühel päeval sõbraga jalutades tegime pargis peatuse, sest sõbral oli vaja tualetti minna. Istusin pingile, lasin meele vabaks ja vaatlesin sillutist. Peaaegu kohe hakkasid mu sõrmeotsad kihelema – tundemärk, et energia liigub. Selleks ajaks oli maa energeetiline tervendamine saanud tavaliseks. Selles lõdvestunud seisundis nägin vildakaid jooni, mis mõne sekundiga muutusid sirgeks ja sobitusid kenasti koetisse, mida on kirjeldatud käesolevas raamatus.

Mis on selle mulle näidatud energiamudeli mõte? Aja jooksul jõudsin arusaamisele, et sellel on oma osa tervendamises. Parem oleks kirjeldada seda kui energiat aatomisisesel tasandil. Haigus tekib tasa ja aegamööda. Kõigepealt mõjutab ta keha aatomisisest koetist. Samuti võib tervendamine aset leida üksnes siis, kui tervendatakse aatomisisest energeetilist süsteemi. Mida rohkem nägin ja töötasin energeetilise süsteemiga, seda selgemaks sai mulle seos selle ja tervendamise vahel. Käesolevas raamatus vaatlen seda seost põhjalikult.

1. osa käsitleb energiamudelit ning selgitab mudeli mõju ja toimimise põhimõtet. Samuti seostan energiamudeli tervise ja tervendamisega, mis läheb kaugemale praegu tunnustatud ja pooldatud läänelikust ravimudelist. 2. osa sisaldab praktilisi teadmisi peamiste muutuste kohta, mida on võimalik teha igapäevaelus, et tervis paraneks. Lisatud on peatükid mõttejõust, tegelikkuse loomisest ja hirmude ületamisest. 3. osa keskendub sisemisele ehk vaimsele küljele, mis on oluline tervenemiseks sügavamal tasandil.

Kirjutasin selle raamatu arusaamise tõttu, millele jõudsin ühepäevast seminari ette valmistades. Ilmselt oli käes aeg panna kirja see, mida seni olin edasi andnud oma klientidele, sõpradele ja seminaril osalejatele. Lisaks ärkasin hommikul pärast seminari sõnadega: “Ma pean raamatu kirjutama.” Laususin need sõnad valju häälega ise seda kavatsemata ja see oli veel üks selge sõnum.

 

 

Õppevahend

 

Inimkeha on uskumatult keerukas, igal inimesel on ainult talle omane biokeemia, mis oleneb elustiilist ja geneetilisest koodist. Seetõttu reageerib iga lugeja selles raamatus olevale teabele, meetoditele ja kujustamisele vastavalt oma tõekspidamistele, uskumustele ja tervislikule seisundile. Tegelikult pole olemas ühtainust selgepiirilist ja lihtsat tervise saavutamise meetodit, mida saaks iga inimese puhul ja igas olukorras määrata ning heade tulemustega rakendada. Tervis ja heaolu on võrdväärselt nii kehaline kui ka meeleseisund.

See raamat pole mõeldud kasutamiseks meditsiinilise juhisena. Kui sinu puhul on tegemist ravi vajava seisundiga, siis järgi kindlasti arsti nõuandeid. Siiski võid siit leida mitmesuguseid meetodeid ja selgitusi, mis aitavad haigusega toime tulla teisel tasandil. Neid kasutades võid aja jooksul tõepoolest haiguse sümptomeid leevendada ja enesetunne paraneb.

Raamatu kolme erinevat osa seob enesetervendamise teema. 1. osas esitatud taustateave on oluline, et mõista ja rakendada raamatus soovitatud tegevuskavasid ja kujustamist. Mil moel sa kõiki neid teadmisi kasutad, oleneb sinu konkreetsest olukorrast ja vajadustest.

Raamatu kirjutamisel pidasin silmas kaht eesmärki. Esiteks jagan oma kogemusi, seisukohti ja muljeid, kuidas toimib tervendamine peentasandil, samuti selgitan, kuidas eriliste elus mõjuvate (energeetiliste) tegurite tagajärjel tekib haigus. Kuigi siin võib olla palju sarnasusi teiste autoritega, arvan, et tutvustatav energiamudel erineb kõigest, mida seni on kirjeldatud. Soovitan leida aega ning tutvuda mudeli ja selle kasutamisega elu erinevate tahkude puhul.

Teiseks on raamat abivahend, et kutsuda esile tõhusaid ja kauakestvaid muutusi tervislikus seisundis ja heaolus. Võib osutuda kasulikuks, kui loed raamatu kõigepealt põhjalikult läbi. Võta aega, et mõelda läbi käsitusviisid ja harjutused, mis leiavad vastukaja sinu eluprobleemides. Seejärel, kui oled valmis rakendama mõnda meetodit või kujustamist, vali sobivad välja.

Kui oled näiteks aru saanud, et sul on vaja muuta oma mõtlemist ja suhtumist, võib osutuda kasulikuks töötada järjest läbi peatükid 15-18. Kui aga elu tundub olevat tasakaalust väljas ja sul on pidev stress, siis tasub põhjalikult uurida 2. osa peatükke. Sageli võivad lihtsad ja tõhusad praktilised muudatused tuua kaasa sisemise rahu ja tasakaalutunde ning igapäevane pinge väheneb.

Võta endale aega harjutuste tegemiseks ja kordamiseks, siis võid olla kindel, et soovitud muutused paremuse poole saavad sinu igapäevaseks elustiiliks. Kui loed edaspidi mõne kindla probleemi kohta, võib olla kasulik täiendada harjutusi teiste harjutustega käesolevast raamatust, et täielikult mõista konkreetse käsitusviisi tähtsust. Kui otsustad näiteks õppida mediteerima, et muuta oma reaktsioone stressile, on tõenäoliselt kasulik lugeda vastavaid raamatuid ja lisaks liituda treeninggrupiga.

Kui oled juba tutvunud sinu olukorrale vastavate harjutustega ja proovinud neid teha, võid mõne meetodiga saavutada rahuldavaid tulemusi, teise meetodi puhul ei ole aga tulemus nii ilmne. Ole iseenda ja soovitud muutusi toovate harjutuste suhtes kannatlik. Paranemine on sageli vaevumärgatav ja toimub vähehaaval, ainult tagantjärele mõeldes tuleb ilmsiks sinu edu tegelik suurus.

Samuti on oluline, et teeksid kõiki harjutusi hea enesetundega. Lase vaistul ennast juhtida. Mõnda harjutust tehes tunned end vaistlikult hästi, teise puhul mitte. Hiljem, kui oled õpitu omandanud, tahad võib-olla lähemalt uurida meetodeid, mis algul tundusid heidutavad ja ebameeldivad. Hiljem võib sul tõenäoliselt olla kasu ka harjutustest, mis esialgu näisid liiga raskena. Tööta kogu aeg endale sobivas tempos ja vali sobivad harjutused. Kui tunned, et sul on vaja muuta sõnastust, lisada või vahele jätta mõned sammud, siis lase sisemisel tarkusel ennast juhtida, kuidas on kõige parem õpitud meetodeid ja kujustamist kasutada.

Soovitan jätta aega värskelt õpitu omandamiseks. Sea endale realistlikud eesmärgid, et sa ei oleks kärsitu ega sunniks end edu saavutamisel tagant. Kui sa näiteks teadvustad endale iga oma sõna ja mõtte tähendust ja see on saanud sinu teiseks loomuseks, siis oled tõenäoliselt täielikult omandanud käsitusviisi ja harjutused peatükkidest 15-18. Kui harjutamisel tuleb ette madalseise, tuleta endale meelde, et oled arenguteel. Võib kuluda mitu kuud hoolsalt harjutades, et kutsuda enesetundes esile soovitud muutusi.

Lepi sellega, et käesoleva raamatu materjal on mõeldud sulle juhiseks, toeks hea enesetunde, külluse ja rõõmu loomisel, mis on sinu sünniõigus. See raamat pole mõeldud “tee seda” ja “ära tee seda” õpetusena. Raamatu kasu abivahendina võib kesta kuid ja aastaid, olenevalt sinu huvist ja vajadustest.

Seda raamatut lugedes lase oma meelel uurida läbi kõik mõtted, soovitused ja harjutused. Mõtle neist. Võimalusel tee läbi mõned kujustamisharjutused ja katseta meetodeid, mis võivad olla eriti sobivad. Julgustan sind kasutama seda raamatut abivahendina, kust leiad viiteid sinu elus ettetulevatele olukordadele ja probleemidele. Võta sellest endale vajalik, millal iganes soovid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esimene osa

 

 

 

 

 

Energiamudel

 

 

 

 

 

 

 

 

1. peatükk

 

 

Ilus kui roos

 

 

 

 

“Me peame tahtma lahti saada enda planeeritud elust,

et elada elu, mis meid ootab.”

 Joseph Campbell

 

Roosi ilu ei kahane eales, isegi kui õis on juba ammu närtsinud ja alles on jäänud vaid kuivanud lehed sellest, mis kunagi oli. Ilu jääb, sest mõne aja pärast, kui õis on roosipõõsa küljes närbunud, tuleb selle asemele teine õis, hämmastavalt kaunis nagu eelminegi. Isegi kui kõigi õite toredus hakkab hääbuma, jääb alles lõhn. Ilu jääb, kui ka lill ise kaob. See on sinu olemus, sinu hinge olemus. Ilu on alati olemas, vaatamata sellele, mis elus võib juhtuda. Ilu ei tuhmu. Paljudel puhkudel varjutavad teised tahud ajutiselt ilu.

Elutee ise loob inimkehas raskusi. Raskused ja väljakutsed, mida inimene iga päev kohtab, hakkavad lõivu nõudma, ja nii jääb ilu tuum, see killuke tõde, mõnikord saasta, segaduse ja valu kihtide alla, mis ta kinni katavad. Tuleb aeg, mil inimene võib tõepoolest uskuda, et ta pole muud kui kübeke saasta. Ta võib näha, et keha vaevavad mitmesugused hädad. Aastate kogunedes kipub inimese keha ahistavate hädade ja haiguste hulk kasvama.

Muidugi pole kerge näha loomupärast ilu kehas, mis on vigane või valust punsunud. Huvitav on aga, et keha aluseks olev vaim on alistamatu. Inimloomusel, olles see, mis ta on, on kalduvus leppida selle status quo’ga, ja mitte ainult leppida, vaid ka kohaneda ning leida põhjendus kehas toimuvale. Vaim justkui teaks, et hoolimata piiratud võimalustest ja raskustest, mida keha tunneb, on sügavamal, päris keskmes miski tugevam ja kestvam.

Teised kihid, mis aja jooksul kogunevad, on hingelised ja vaimsed kannatused. Ka need hakkavad pikapeale keha piinama. Nii hingeliste kui ka vaimsete kannatuste puhul kujunevad kindlad tõekspidamised ja arusaamad, milline on elu tegelikult. Elu ei lükka seda raskust minema, vaid suure hulga kogemuste, suhtlemise ja juurdunud tõekspidamistega, mis inimene on kehastumise jooksul kogunud, muutub inimkeha kannatusi täis anumaks. Keha kannab kannatusi enda ümber nagu teokarpi, nii et mis iganes elus ka ei juhtu, lisandub see juba olemasolevale.

Virgutav on näha, kuidas inimkond endalt need kannatused heidab. Rõõm on näha ja tunda, kuidas kannatused vabastatakse. Pole vaja kanda endas nii palju kannatusi nii pikka aega!

Inimvaim on tõepoolest ilus kui roos. Kuigi mõnikord võib esineda tagasilööke, tõuseb vaim tugeva, elujõulise ja tervena.

Inimkeha vananemine ja mandumine ei ole loomulik. Sinu keha ei ole loodud selleks. Sinu keha on määratud andma sulle pika eluea, tugeva tervise, tasakaaluka meele ja hingerahu. Sina oled loonud need tingimused, mis õõnestavad kehalist ja vaimset tervist ning emotsionaalset heaolu. Mitte keegi teine pole tekitanud neid probleeme, mida tunneb enamik maailma elanikkonnast.

Haigused, mis on maakeral nuhtluseks, on meie tegude ja tundmuste tagajärg. Paljud tänapäeva haigused, mis ründavad rahvastikku, tulenevad tasakaalu kaotusest Maal. Tasakaalu puudumine on tekkinud inimese sekkumisest ja maa olukorra halvenemisest. Me oleme koorinud paljaks palju aakreid suurepärast maad, jättes selle ilma toitainetest, ning sellega loonud keskkonna, kus mikroobide, loomade ja taimede elu ei ole tasakaalus. Selle stsenaariumi järgi on meie planeet lõpuks ökoloogiliselt täiesti kurnatud.

Kui jälgid emakese Maa püüdeid meie tekitatud tasakaalutust heastada, siis pane tähele, et sinu keha seisund peegeldab emakese Maa seisundit. Ta üritab hävingut ja taandarengut korrigeerida, eriti just viimased sada aastat meie, inimeste aja järgi. Ka emake Maa on ilus kui roos. Praegu elab ta läbi oma aastate talve ja valmistub saabuvaks kevadeks. Kevad on uue kuulutaja – pärast seda, kui kõik vana on vabaks lastud, kui mürkained on kõrvaldatud.

Kõik see, mida sa näed looduses, peegeldab meie planeedi inimestes toimuvat. Kui viiksid läbi mõned olulised muutused oma elus, siis avastaksid, et vananedes ei ole vaja kannatada raskete haiguste, taandarengu, vaimsete võimete vähenemise ja hingeliste murede tõttu. Vananemine on tegelikult tarkuse kogumine, sisemise loovuse suurendamine ja rakendamine ning parem arusaamine elu mõttest, selle teadvustamine ja vaistlik mõistmine.

Vananemine ei tähenda keskendumist väikestele ja sageli mitte nii väikestele asjadele, haigustele. Vananemine ei tähenda elamist hirmus. Näib, et vananedes muutuvad inimesed üha kartlikumaks neid ümbritseva maailma suhtes. Nad tunnevad hirmu isikliku turvalisuse pärast. Suur on hirm majandusliku ebakindluse, samuti kehalise tervise pärast.

Kas sa selle poole püüdlesidki oma noorusaastatel? Näib, et paljudes kultuurides on asetatud rõhk enda majanduslikule kindlustamisele. Sageli on see ettevalmistus vanaduspõlveks. Näib, et elu keskpunktiks on saanud majanduslik kindlustatus ja sellega kaasneb alati hirm omandatut kaotada. Kas sa peaksid raiskama oma noorusaastad vara kogumisele? Kas meie arenenud maades, meie tänapäeva elustiili juures on tõenäoline, et suudad täielikult hinnata ja nautida seda kokkukuhjatud vara? Tundub, et ei.

Näib, et ükskõik kui palju vara sa kogud ja ennast kindlustad, pole sellest kunagi küllalt. Isegi kui oleks, siis hirm vara kaotada, vaimsest pingest põhjustatud haigused ja mure selle kõige pärast annavad vananemisse märgatava panuse. Ja nii juhtub, et kui elus jõuab kätte aeg, mil oleks kõige parem nautida oma tööde vilja, takistavad sind haigused ja sinu keha seisukord muutub järjest halvemaks.

Kuid nii ei pea olema. Sina ise lood selle seisundi. Sina ise võtad enda peale kõik need hirmud, ängi ja mure; keelekasutuse ja tundmustega lood selle, mis tabab sind hilisematel aastatel. Ühel tasandil tead väga hästi, et positiivselt mõtlevad inimesed on tervemad ja õnnelikumad. Sinu ühiskonnas on aga sügavalt juurdunud väljendid, mis annavad negatiivsusele ja madalale enesehinnangule jõudu juurde.

Paljud levinud, tunnustatud ja üldkasutatavad väljendid kinnitavad tõekspidamisi, et elu on raske, vananemine vältimatu ja pingutamine rahaasjade pärast ainus elamise viis. Esineb arvamus, et terve, õnneliku ja kindlustatud elu saavutamiseks peab inimene teistega võistlema, kartes saavutatut kaotada. Omane on hirm, et kui midagi jagatakse, siis midagi ka kaotatakse.

Inimese hingeelu on läbi imbunud tõekspidamistest, milline peab elu olema, nii et on ununenud valikute tegemise võimalus – igas asjas, igat moodi ja alati. Mitte midagi pole ette määratud. Inimene kujuneb iga teadliku ja alateadliku valikuga.

Kui põhitõed on inimesele nii kõvasti pähe taotud, et enam ei teki küsimusi, siis ei uuri inimene tegelikku olukorda. Koos sellega kaob vastutus. Inimese tunded ja meel on kärmed teisi süüdistama. Halvas tervises või õnnetuses on kergem süüdistada mingit probleemi, teist inimest või süsteemi. Palju kergem on minna kellegi juurde, lasta endale diagnoos panna ja teada, et see inimene vastutab sinu tervise eest, ükskõik, mis sind vaevab. Tundub, et kõige sagedamini tehaksegi nii.

Ise täielikult kõigi oma tegude ja mõtete eest vastutamine nõuab inimeselt tohutut pühendumist. Kui tehtud valik ei osutunud soovituks või tagajärg ei vastanud ootustele, siis on sageli kergem suunata süüdistused mujale, mitte aga vaadelda toimuvat ja õppida sellest midagi kasulikku, väljendada tänu võimaluse eest õppida ja olukorda parandada.

Iroonilisel moel teame hoolimata süngest pildist, mille maalime inimesena kehastumisest, et hinge ilu kumab sellest ikka läbi. Me teame, et hing, just nagu roos, puhkeb õitsele alati õigel ajal.

 

 

 

 

 

17. peatükk

 

 

Energia voolab

 

 

 

 

“Energia voolab sinna,

kuhu pöördub tähelepanu.”

Šamanistlik ütlus

 

 

Külluse energia

 

Energia on kõikjal ja alati. Energiat ei saa hävitada, kuigi tema olekut võib muuta. Nagu eelmises peatükis kirjeldatud, võib mõne lihtsa energia kasutamise põhimõtte rakendamine väljenduda küllusliku eluna. Siin on oluline rõhutada, et küllus ei pea tingimata tähendama suurt rikkust. Universaalses tähenduses on küllus seotud asjadega, mida on piisavalt inimese parimaks heaoluks. Sinna kuuluvad ka niisugused asjad nagu hea tervis ja elujõud, rõõm, naer, kaastunne, sõprus, loovus, sisukad suhted, töö, rahaasjad, meelerahu jne.

Sinu teadvuses on tavaliselt kinnistunud arvamus selle kohta, mida tähendab küllus. See arusaam keskendub varasematele kogemustele ja vaatlustele. Niisugune arusaam on piirav. Sinu sisemine olemus ehk hing näeb ja mõistab küllust, seda, kuidas energia toimib ja mis on sinu vaimseks arenguks kõige kasulikum, palju laiemalt. Esimene samm lõputu külluse poole on õppida kuulama oma sisemist häält ehk vaistu ja toimida tema sõnumite järgi. Tõelise, olulise ja kestva külluse saavutamiseks peab sõnade, mõtete, tunnete ja tegude energia toimima koos sidusalt. Nende kokkusobivus ja harmoonilisus on tähtis, et kindlustada pidevat külluse voolu sinu elus, nagu eelmistes peatükkides rõhutatud.

Peaks olema juba ilmne, et küllust on rikkalikult saadaval ja mitte keegi meie ühiskonnast ei pea selle voolust kõrvale jääma. Küllus ei ole vähestele väljavalitutele, see on mõeldud kõigile. Igaühel on võime selle voolusesse pääseda. Tuleb lihtsalt aru saada, kuidas küllus väljendub, ning seejärel kavatsusega kohusetundlikult töötada.

 

 

Sihikindlus tõukab kavatsust tagant

 

Kas sul on olnud kunagi tugev soov midagi erilist teha? Kas see soov on olnud lausa valdav? Kas sa leidsid selle tõttu endas sihikindlust, tungi ja kirge, et jõuda teostuseni? Niisuguseks sooviks võis olla poisipõnni püüdlus pääseda osariigi pesapallivõistkonda. See võis olla unistus saada suurepäraseks tšellomängijaks. Soov pole oluline, eesmärgi saavutamisel on tähtis selle poole püüdlemine.

Soov on tegelikult kavatsuse energia. Sihikindlus saavutada seatud eesmärk tõukab energiat tagant. Kui inimene on selles seisundis, siis on tema mõtted, keel ja tunded suunatud kindlale tulemusele või eesmärgile. Kõik energiad on kooskõlas ja positiivselt fookustatud. Niisugusel juhul on soovitud eesmärgi saavutamine tõenäolisem, sest tugevad ühendatud energiad on suunatud konkreetsele tulemusele.

Energiad keskenduvad tugevalt. Isegi kui tuleb ette ebakindluse hetki ja raskusi, ei löö kavatsus kõikuma. Kui rõhuasetus on soovitud eesmärgi saavutamist segavate probleemide lahendamisel, muutub energia tugevamaks. See on nii kindla kavatsuse tõttu, see kavatsus tahab teostuda.

Mõtte- ja kujustamise energia koos loovad võimsa ühendatud energia. Kui sellele mõttele ja kujustamisele jõupingutustega kaasa aidata, on tulemusena tekkiv energia veelgi võimsam. Tähtis on mõista, et universum ei täida sinu soove automaatselt. Sa pead nende täitumiseks vaeva nägema ning väljendama oma kavatsust praktilise tegevuse ja pühendumusega.

Küllusliku elu loomiseks võimalusi otsides ütles üks mu sõber sageli: “Aita ennast ise, siis aitab sind ka Jumal.” Ta ei piirdunud mõtlemise ja kujustamisega; ta kasutas ära iga võimaluse, et oma väljendusvõimet avardada. Kui sead endale konkreetse eesmärgi, siis rakendad universaalsed energiad alateadlikult enda kasuks tööle. Kui suunad energiad täielikult oma püüdlustele, avalduvad need õigeaegselt. Kui kogu sinu tähelepanu on pühendatud kindlale ülesandele, olukorrale või probleemile, voolabki energia just selles suunas.

Kogemus on suurepärane õpetaja. Enamik inimesi teab oma kogemustest, et ränga töö ja sihikindlusega on nad võimelised saavutama kõik soovitu. Üldiselt selgitatakse seda nähtust nii, et sihikindlus ja ränk töö on tulemuslikud. Vaist ütleb, kuidas universaalseid energiaid rakendada ja nendega töötada, kuid inimesed ei saa täpselt aru, kuidas või miks see nii hästi toimib.

 

 

Tahtmatud tulemused

 

Ei saa ülemäära rõhutada, kui tähtis on unistuste ja püüdluste selgus. Kui sageli kuuled sa inimesi rääkimas: “Ole oma soovidega ettevaatlik. Need võivad täituda!” See ütlus on teravmeelne. Keelekasutus määrab toimuva. Lihtne on panna külluse energia enda kasuks tööle. Kui sa aga soovid mingeid ainelisi väärtusi või kindlat tulemust ning suunad oma kavatsuse nende saamisele, ei saavuta sa mõnikord püüdlustest hoolimata edu.

Selleks on oma põhjus. Esiteks, see, millele sa keskendud, ei pruugi olla sinu ülimaks hüvanguks ja nii näed eesmärgi saavutamiseks suurt vaeva. Teiseks avaldub sageli mõni muu muutus. Tavaliselt juhtub nii seetõttu, et avaldunud muutust on sul tegelikult vaja ja see sobib paremini kui esialgne eesmärk, millele keskendusid. Universum toimib imepäraselt. Sa võid kuigipalju teada, kuidas universumi energiatega töötada, kuid tuleb ette kordi, kui sulle tuletatakse meelde, et teadvus ei tea alati, mis on sinu jaoks parim.

 

 

Ajastamine

 

Teine asjaolu, millele tuleb energiate abil küllust luues tähelepanu pöörata, on ajastamine. Kui tegeled konkreetsete tulemuste ilmutamisega, on sageli lihtne otsustada, millal see peab juhtuma. Enamik inimesi püüab osavalt juhtida sündmuste kulgu. Kindlaks määramine, millal ja kuidas küllus peab väljenduma, on meile justkui loomuomane. Tegelikult ei tunne universaalne teadvus inimlikku lineaarset aja kulgu. Universaalne aeg on mitmemõõtmeline. Muutus avaldub alati ajal, mis sinu püüdlustele, vajadustele ja vaimsele arengule kõige paremini vastab – see ei pea olema sinu määratud sobivaim aeg!

Ma rõhutan ajastamise tähtsust, kuid soovitu avaldumisega kaasneb boonus, kui sa pidevalt suunad energiat positiivselt. Mida rohkem energiat suunata positiivselt ülima heaolu ja inimkonna kõrgemate püüdluste nimel, seda kiiremini sinu kavatsus väljendub. Toimub kuhjumine ja üks kavatsus teise järel hakkab teostuma. See toimub jällegi seetõttu, et õppimise ajal leiab aset kavatsuste peen häälestumine. Kui hakkad muutuste avaldumisest aru saama ja seda mõistma, arenevad oskused kõrgemal tasandil. Pideva harjutamisega muutuvad kavatsused selgeks, konkreetseks, täpseks ja omakasupüüdmatuks.

Omakasupüüdmatus avardab energiat teisel kujul, kiirendades protsessi veelgi. Sa ei ela Maal selleks, et rahuldada isekaid ja enesekeskseid soove. Sa kehastusid selleks, et õppida ja vaimselt areneda ning aegade jooksul hinnatud viis seda teha on anda heldelt teistele. See on isetuse and – tagada, et kõikidest inimestest peetakse ühtviisi lugu, teada, et sinu mõtted ja tunded teiste suhtes on alati positiivsed, energiat andvad ja toetavad.

Seni on selles peatükis pööratud tähelepanu külluse loomisele ja avaldumisele, on näidatud, et energia voolab alati sinna, kuhu on suunatud tähelepanu. Selgitustes on viidatud sellise harmoonilise keskkonna loomise võimalustele, kus kõik inimesed on võimelised pääsema universaalse külluse voolusesse. See oleks tõeline paradiis, kui kõik inimesed ja ühiskonnad suudaksid suunata energia harmoonilise ja toetava elu loomisele. Kahjuks on niisugused püüdlused ikka veel unistused, sest suuremates kogukondades ei teadvustata senini, kuidas energia toimib.

 

 

Raha on energia

 

Enamikus olukordades suunatakse energia tavaliselt igapäevaelu probleemidele ja raskustele. Rahapuudus näib olevat suurim probleem, millega puutub kokku enamik tavalisi inimesi. Kui tunned puudust või muretsed millegi pärast, siis nii just ongi. Mida rohkem muresid ja probleeme teadvusele mõju avaldab, seda rohkem ilmneb puuduse märke. Sisemised tõekspidamised ja mõtted annavad jõudu ja loovad tegelikkuse.

Oma kogemuste ja vaatluste põhjal võin öelda, et kui rahanappus näib käes olevat, siis ajendab see olemasolevast rahast kinni hoidma. On üllatav, kui palju ootamatuid rahanõudeid äkki esile kerkib, kui nii toimida. Rahast kinnihoidmine muutub üha raskemaks, eriti kui seisad rahast lahtilaskmisele vastu. Meie maal on palju kodutuid, kes ootavad mingit abi. Kui annad, arvates, et sa seda vaevalt endale lubada võid, lood tegelikult külluse energiat. Kui annad raha ega oota midagi vastutasuks, tuleb antu ja rohkemgi veel ootamatult tagasi. Kümnise võtmine toimib sellel põhimõttel.

Kui pidada raha üheks energia vormiks, on lihtsam sellest aru saada ja sellega toime tulla. Raha tuleb ja seda kasutatakse vastavalt vajadusele. Raha voolab. Raha tuleb ja läheb. Olen õppinud rahast kinni hoidmise asemel teda õnnistama, kui ta tuleb, ja teist korda õnnistama, kui ta käest ära annan. Äraandmises on järjepidev külluse vool. Seda tehes tänan raha jätkuva külluse eest.

 

 

Külluse tõkestamine

 

Külluse voolu tõkestab sageli inimese suutmatus või tahtmatus seda vastu võtta. Kui sul on raskusi komplimentide või lahkuse vastuvõtmisega, siis ei suuda sa vastu võtta midagi, mis sinu juurde tahab tulla. Võta tänuga vastu komplimendid, ära lase negatiivsetel mõtetel sekkuda. Õpi vastu võtma lahkeid pakkumisi, abi ja toetust, isegi kui sul tegelikult neid vaja pole. See kiirendab edaspidist külluse voolu. Inimestele meeldib jagada teistega oma oskusi, aega ja küllust. Lõppude lõpuks pead ju olema avatud ja vastuvõtlik, et saada. Nii lihtne see ongi!

Kui sinu elus on millestki puudu, võid alateadvuses pidada end sageli väärtusetuks. See tõekspidamine ütleb: “Ma polegi paremat väärt.” See võib mõju avaldada näiteks rahalisele seisule, suhetele ja tööalastele võimalustele. Niisuguseid tõekspidamisi tuleb põhjalikult uurida, mõista ja vähehaaval ümber kujundada toetavateks ja jaatavateks tõekspidamisteks.

Kui inimene keskendub tähtsa lähisuhte puudumisele, siis nii ka läheb. Kui isa ja ema kritiseerivad last puuduste ja pahanduse eest, siis reageeribki laps vastavalt. Kui inimene muretseb oma tervise pärast, siis sõltuvadki tema plaanid ja elukorraldus tervisest. Ta pöörab tähelepanu haigustunnustele ja nii esinevad need tunnused viimaks pidevalt ja tervis halveneb aja jooksul.

Kõik see, mida sa tajud ning millele pühendad oma aja ja energia, juhtubki viimaks. Sest energia voolab sinna, millele on pööratud tähelepanu!

Üks klient, kahe väikese lapse ema, jutustas loo, kuidas ta paranes kurnavast seljahaigusest. Ta leidis, et selg muutub üha nõrgemaks. Arstid määrasid talle valuvaigisteid ja füsioteraapilist ravi. Üllataval kombel ta ei paranenud. Mida rohkem ta spetsialistide soovitusi järgis, seda nõrgemaks ta muutus. Isegi toidukoti tassimine autost tuppa muutus kohutavaks pingutuseks. Ühel päeval ta otsustas, et nüüd aitab, põdurus ei sobinud tema vajadustega ja päris kindlasti ei sobinud see tema tulevikuplaanidega. Otsuse tegemine oli pöördepunkt. Ta otsustas, et tal ei ole enam valusid, ja selle otsusega hakkas aeglaselt, kuid järjekindlalt selg jälle tugevamaks ja painduvamaks muutuma. Kui mina temaga kohtusin, ei olnud tal seljavaevustest enam jälgegi.

Me elame ebakindluse ja muutuste ajal. Sündmused maailmas mõjutavad meie teadvust ja igapäevasündmusi. Mujal toimunud õnnetused mõjutavad ka sind. Ja ka vastupidi, mis iganes toimub üksikisiku tasandil, mõjutab ühiskonnas ja maailmas toimuvat. Kui sa tõepoolest soovid paranemist ja muutusi, siis teadvustatud tahtega saad mõjutada positiivseid tulemusi. Mida rohkem sa seda teed, seda rohkem avardub sinu energiaväli. Sinus on olemas jõud luua turvaline maailm. Sinus on võime väljendada harmooniat ja rahu. Milline ka poleks sellega seoses sinu kavatsus, oluline on keskenduda alati kõigepealt muutuste esilekutsumisele iseendas. Suuna kavatsus (energia) sisemise rahu ja teadveloleku avaldumisele. Suuna energiad niisuguse tegelikkuse loomisele, mis on sinu ülimaks heaoluks, ning aja jooksul hakkab tulu sellest voolama ka väljapoole, teiste inimeste juurde. Mida rohkem sa seda teadvustad, seda rohkem pöördub sinu juurde tagasi. Energiaid positiivselt ja loovalt suunates tõstad sa nagu kapitali paigutav pankur oma aktsiate väärtust, mis parandab sinu elukvaliteeti.

 

 

Soovitatav tegevuskava

 

Järgnevaid soovitusi järgides saad selgema ettekujutuse, kuidas täpselt lood kõike endaga toimuvat. Kui hakkad aru saama oma osast sündmuste esilekutsumisel, oled võimeline esile kutsuma paremaid tulemusi.

 

·    Kuula, mida sa ütled. Kas sa oled tavaliselt positiivselt meelestatud? Või on sinu mõtted ja sõnad enamasti negatiivsed?

·    Otsi korduvaid negatiivseid mõtteid ja eneseväljendusi. Kas sul on enda ja elu kohta kindlad tõekspidamised? Kui jah, siis tee läbi peatükis “Piirangute vabastamine” kirjeldatud harjutused.

·    Pane kahe kuni nelja nädala jooksul kirja olulised sündmused, mis sinuga juhtuvad. Meenuta oma mõtteid ja sõnu, mis eelnesid neile juhtumitele või probleemidele. Kas nende vahel on seos?

·    Anna hinnang oma perekonna hoiakutele tervise, rikkuse ja elu suhtes üldiselt. Kui palju neist tõekspidamistest oled alateadlikult omaks võtnud? Kas tahad muuta neid tõekspidamisi, mis ei ole sinu jaoks positiivsed?

·    Pane kirja oma tõekspidamised ja tunded raha suhtes. See näitab selgelt, kuidas väljendub sinu puhul rahapuudus või -küllus.