Sisukord

 

 

 

Dr Arthur Roffey, Vaimse Regressiooni Ühingu asepresidendi eessõna 7

Sissejuhatus 9

 

 

ESIMENE OSA

Esmane küsitlus

Kliendi tõekspidamiste süsteem 15

 

 

TEINE OSA

Ettevalmistus vaimseks regressiooniks

Nõudmised vaimsele regressionistile 21

Harjutamise ja kogemuste tähtsus 23

Eludevahelise elu hüpnoosi läbiviimine 25

Sissejuhatav vestlus 28

Kliendi eelarvamused 32

Tegelaskujud kliendi elus 37

Viimased juhised kliendile 40

 

KOLMAS OSA

EVE hüpnoosiseansi alustamine

EVE kliendi hüpnoosi viimine 45

Hüpnoosi astmed 47

Süvenemine ja kujutlemine 50

Tempo ja hääle kasutamine 54

Viimased juhised hüpnoosiks enne regressiooni 55

Ajas tagasiliikumine 57

Emaüsas 60

Üleminek eelmisse ellu 63

Teadliku sekkumise uurimine 68

 

NELJAS OSA

Mentaalne värav vaimuilma

Eelmise elu surmastseen 75

Traumaatiliste sündmuste suhtes tundetuks muutmine 76

Esimesed nägemused hingena 78

Juhised hinge lahkumiseks 82

Küsimuste sõnastamine läbipääsu juures 84

EVE klient, kes ei anna vastuseid 89

Kliendi erinevat tüüpi tõkestuste ületamine 93

Kliendi tõkestamine teejuhi poolt 95

Üleminekuaegsed valguse ja pimeduse nägemused 101

Esimene kokkupuude vaimudega 104

Suhtlemine tervitama tulnud vaimudega 108

Saabuva hinge peatuspaigad 113

Suunistamine koos teejuhiga 116

 

 

VIIES OSA

Eludevaheline elu

Kliendi tagasipöördumine oma hingegrupi juurde 125

Hingekaaslaste kindlakstegemine 128

Hinge värvide äratundmine 132

Andmete kogumine hingegrupi kohta 135

Esmased sugulashinged 136

Kitsam ring ja puuduvad hingekaaslased 140

Hingeenergia 142

Iseloomutüüpide uurimine hingegruppides 145

Keskmise ja kõrgema arengutaseme kliendid 150

Kliendi viimine nõukogu ette 152

Ravivõimalused nõukogu külastuste ajal 163

Eelmiste elude kehastuste läbivaatamine 170

Ülevaade teistest tegevustest vaimuilmas 176

Elu ja keha valimine 181